61.7милиарда рубли за племенното млечно говедовъдство на Русия

1

На 7 септември 2016 г. в Русия бе представен за обществено обсъждане  проект на Програма за подобряване  ефективността на племенното млечно говедовъдство.  Обсъждането на програмата  в детайли ще започне в най-скоро време. Изготвянето на програмата е последеиствие от ситуацията на пазара за мляко.  Какво се случва на пазара в момента? Експерти посочват, че през 2015 г. на вътрешния пазар на сурово мляко в Русия  има дефицит от 7,2 милиона тона. Той  се покрива от внос, чийто дял в общото потребление на сурово мляко през 2015 г. е бил 26%. До 2025 г. очакваното увеличение на потреблението на сурово мляко в Русия ще бъде  20%, за което е  необходимо допълнително увеличение  обема на производството.

Увеличение производството  на сурово  мляко е възможно да стане по два начина:

– екстензивно – чрез увеличаване  броя на говедата и

 – интензивно – чрез увеличаване на продуктивността на животните

Ако Русия избира втори път, е необходимо подобряване отглеждането на животните и   подобряване на генетичния потенциал на говеждите стада развъждани в страната.

 Какви са проблемите в сектора – експерти  ги определят така:

 1. Липса и лошо качество на  разплодните животни произвеждани  в страната..
 2. Остаряла система за оценка на развъдната стойност на отглеждания   добитък и генетичен материал, което води до липса на мотивация сред фермите да се създаде по-добър и по-конкурентен материал за разплод
 3. Липсата на единна система за идентификация на говедата и единна база данни на животните  за разплод
 4. Лоша надеждност на данните, предоставени от производителите на материал за разплод, и като резултат, нарушаването на реалната информация и намаляването на степента на прозрачност на пазара
 5. Системата за регулиране на производството не е благоприятна за постигането на целите за вътрешното производство на животни за разплод
 6. Липса на интеграция с международната система за оценка на развъдната стойност на животните. Тези проблеми водят  до зависимост от вноса. Така, през 2014 г. делът на сперма от едър рогат добитък, внесена на руския пазар на спермата  е 23%  в реално изражение. Дялът на вноса на чистопородните   млечни крави в общите продажби  е 33%.

Задачи на проекта са:

 1. Повишаване на производителността от племенните животни и подобряване качеството на продукцията.
 2. Увеличаване производството на високопродуктивни животни собствено производство.
 3. Интегриране във всички международни системи за развъждане, селекция, контрол и др.

По мнение авторите на проекта, той има девет ключови показатели за повишаване на ефективността на отрасъла. След изпълнението им до 2025г трябва да има значителен ръст на средната млечност на крава. За това ще трябва да се увуличи производството на голям брой разплодни животни, повишаване показателите за масленост и протеин, намаление броя на соматичните клетки и микроорганизми, повишаване процента на използвана семенна течност от бици родно производство, здравеопазване и добра ветеринария. За това обаче ще трябва с бързи темпове да се наваксва изоставането, внедряването на иновационни технологии, оптимизиране държавната поддръжка за племенното млечно говедовъдство.

Какво трябва да се направи? Има три ключови области на промяната:

 1. Създаване на необходимата инфраструктура и на регулаторна система за създаване на прозрачен и конкурентен пазар за производство на качествен разплоден материал в страната.
 2. Ускоряване производството на мляко чрез разработване на иновативни технологии за отглеждане на млечни крави.
 3. Оптимизиране на посоките на държавното подпомагане при отглеждане на млечни крави.

 За да се постигне това е  необходимото прилагането на шесте мерки:

 1. Създаване на единна система за идентификация при едрия рогат добитък .
 2. Създаване на асоциации по породи .
 3. Създаване на информационни центрове по асоциации
 4. Създаването на независими генетични и млечни лаборатории
 5. Развитие на иновативни технологии за развъждане на млечни животни.
 6. Оптимизация на зоната за обществена и държавна  подкрепа за развъжданто  на млечни  животни

В момента  развитието на млечното говедовъдството се ръководи от  Министерството на земеделието и държавни  изследователски центрове.  В  страната има около 7,5 милиона глави добитък, но ако не са вписани в една идентификационна система

пазара не може ефективно да следи за ветеринарното им обслужване и производителност.

Бюджета  на програмата  показва, че реализирането и ще  изисква общо финансиране за периода  2017-2025 г. и е в размер на 61.7 милиарда рубли, от които 39,5 милиарда рубли. (64%) ще бъдат  от държавния бюджет, а останалите – за сметка на частния сектор.

Б.а.:- 100рубли отговарят на 2.77лв, или става дума за програма която ще има бюджет от 22млрд.лв

Източник – The DairyNews-със съдействието на Тодор Арбов

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

1 КОМЕНТАР

 1. По-скоро общата сумата на проекта е около 1 млрд. 700 милиона лева, което пак си е една значима сума, но от друга страна какво са 800 – 900 милииона Евро за цяла Русия, така или иначе ефект скоро няма да има, и пак ще се налага внос на млечни продукти един ден когато ембаргото се вдигне.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here