НСГБ -анализ – мляко /юли 2016 г/

0

Производство на мляко в  България

    Агростатистика публикува данни за производството  и преработката на сурово мляко до края на месец юли 2016г. Всъщност това е единствената официална статистика по отношение на селското стопанство и искаме не искаме трябва да се доверяваме на данните и да правим съответните анализи  и изводи. Какво показват цифрите:

     За седемте месеца на годината е предадено и преработено от млекопреработвателните предприятия 343660 т мляко от всички видове животни които се доят в България- крави, биволи, овце и кози./предстои и производство на магарешко мляко/.

      Отчетеното за периода мляко е с повече от миналата година за същия период с 26 847 т . Само кравето мляко е 314 848 т което е с повече от 20 499 т в сравнение с 2015 г. През всички месеци, включително  и юли имаме по-голямо производство в сравнение с 2015 г, с изключение на месец януари. Пикови са месеците април и май, и това бяха месеците когато имахме епизодична обстановка- ограничение на пашата, ваксиниране на животните, дезинфекции, ликвидиране на животни  и др. мероприятия.

На какво се дължи увеличението на млякото. Имаме три варианта

– първи – програмите по селекция може би вече дават резултат и се  е увеличила средната млечност от крава /дано да е така, защото броя на млечните крави пада/,

– вариант две – фермерите фактурират млякото защото ще са им необходими документи за доказване на производството за да получат субсидии и по двете схеми за млечни крави,

– вариант три – предположение свързано с вносните млека, което също може да увеличи млякото. Съгласно правилата на Агростатистика използваните вносни млека, независимо под каква форма са, не се отразяват в месечните справки и годишната справка за обработените млека, а се дава отделна информация за количествата които са използвани в млечната индустрия през годината.

      От другите видове животни за периода са получени 28 812 т при 22 464 т за същия период за 2015 г. Имайки в предвид, че с изключение на биволиците , до края на годината  овцете и козите  се доят ограничено и вероятно в крайна сметка ще достигнем миналогодишното ниво от официално произведени 30 000 т мляко, което е повече от скромно за наличните /по статистика/ над 1 100 хил овце, 6 800 биволици и 220 хил кози. От тях е изкупено официално през 2015 г – 18 900 т овче мляко, 3 052 т биволско и     7 926 т козе. Какво средно се получава от животно всеки може да сметне. Въпрос за анализ.

Цени на млякото.

      Единствения официален източник за България това са данните, които получаваме от европейската млечната обсерватория и трябва да ги приемаме за верни.

      През месец юли средната изкупна цена за суровото мляко в ЕС е 25.72 цента. Най-висока е цената в Кипър – 54.97 цента, следван от Малта – 45.82 цента, Гърция – 37.55 цента и Финландия – 35.68 цента. Отново най-ниски са цените за Литва, Латвия и Естония – около 20 цента за кг мляко, но да не забравяме, че тези страни получиха отделна помощ от ЕС и от националния им бюджет. В Румъния цената е 23 цента.

       България с  изкупна цена от 25.47 цента заема място в средата по отношение на цената.

      В повечето държави на ЕС през юли имаме движение цените нагоре с изключение на Румъния, Унгария и Чехия, където имаме минимално падане надолу. Въпреки , че ще бъдем критикувани от фермерите трябва да се знае, че повечето цени са за мляко с масленост 4% и протеин 3.4%, и тези показатели  трудно се постигат у нас при оборно – пасищното отглеждане на животните.

      Още един въпрос които трябва да се решава, защото миналата седмица в Деня на млякото в Луковит бе констатирано, че със сегашните показатели на млякото можем да произвеждаме само саламурено сирене, за което пазара е ограничен. Също въпрос който трябва да се обсъди и предприемат мерки за излизане на ситуацията. Въпрос свързан с храненето на животните, включване на нови схеми за селекция, отварянето им за впръскване на кръв при чистопородните животни, смело използване на новостите във водещите страни. Така например в САЩ вече имаме над един милион хибридни крави от млечното направление.Задачи които трябва да се решават от всички имащи отношение към бизнеса наречен мляко.

Говедовъд.ею

 © 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here