Начислява ли се ДДС при смърт на животното

0

Вие питате – ние отговаряме :

На сайта говедовъд.ею получихме следният въпрос:

Имах проверка от НАП за възстановяване на ДДС и проверяващият инспектор ме запита имаме ли умрели крави и ако да- дали е начислен ДДС. За да не начисляваме ДДС би трябвало да има допустими норми за смъртност и заповед.

Въпросът ми е – има ли норматив за смъртност при кравите и образец на заповед за допустима смъртност.

Позволява ме си да дадем следният отговор след консултация с експерта по счетовдство Мариола Огнянова, от фирма „Геномика” :

Когато не е ползван данъчен кредит за активи, при брак и липса, няма какво да се коригира по чл.79 от Закона, затова корекции се правят само за активи, за които е ползван данъчен кредит.
Ако за някои от биологичните активи е ползван данъчен кредит /например за изхранването му като младо животно / би възникнала необходимост от корекция на данъчен кредит, макар да е трудно проследимо за всяко животно колко данъчен кредит е ползван. Имайте предвид и чл.80 ал.2, който определя да не се прави корекция при унищожаване, липса или брак когато са причинени от непреодолима сила, при липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.

За технологичния брак се изисква определена документация. Заповед в % например.

НОРМА ЗА СМЪРТНОСТ , ЗАПОВЕД

Някои са приели следните норми за смъртност:

10 % – за възрастни животни

20 % – за телета над 1 месец до 15 месеца

30 % за телета до 1 месец

…………………………………………………………………………………………………………………………

Цитираме и Холандски източници при установяване на процента за смъртност. За нашите условия тези проценти  могат да се увеличат.

– 5 % е е за аборт на кравите,

-10 % е за смъртност на кравите, но при тях има и

25 % за ремонт на стадото -т.е, за подмяна на старите и болни животни с по-млади,

20 % за смъртност на телета от 1 до 15 месеца и

30 % за смъртност на телета до 1 месец, тъй като тогава смъртните случаи са най-възможни.

Особено зимно време, ако се отели кравата, без да я усетят гледачите и телето падне на цимента, малка е вероятността в 6 часа сутринта все още да е живо. Не е практика, но се случва. Има  случаи, когато гледачът е наблюдавал кравата до 5.30 през половин час и тя няма признаци на телене и в 6.00, когато отиват да доят, вече да си ближе щастливо телето.

Предприятие …………………                                      Адрес ……………
АКТ за ликвидация на животни №……….. Дата ……………..
Днес В ……… – \място на констатация\

Комисия в състав:
Председател – трите имена, длъжност
Членове:
1. трите имена, длъжност

  1. трите имена, длъжност

установи следните причини за умирането (клането) – точна диагноза на български език и латиница

и виновно лице – трите имена
№ по ред
Вид на животните
Възраст
Количество
Инвентарен №
Брой на животните
Предадено живо тегло – кг
Балансова стойност – лв

Всичко:
Словом Приложение:
(на бройките) (брой складови разписки)
Словом Приложение:
(на теглото) (брой складови разписки, свързани с ликвидацията)
Словом Дебит Кредит Сума
(на балансовата стойност) сметка ан.сметка сметка ан.сметка

Председател: Членове:
подпис 1. подпис
лице 2.

Материалноотговорно
подпис – Мариола Огнянова-експерт

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here