Изборът беше труден, но сега гледаме напред (една обикновена история)

0
  13310434_1745957838953749_243804784235433506_n   Какъв е избора, то си личи от името на стопанството – „Сакар Ангус”. Фермата е създадена през 2010 година в с. Дрипчево, община Харманли. Собствениците стартират с 350 бр овце, и им трябват няколко години, да разберат, че това не е тяхното признание. Започват да се интересуват от месодайното говедовъдство, да посещават елитни ферми, работещи в това направление.  Идва и ред да изберат породата. Трябва да се прецени, коя е най-подходящата за климатичните и теренни условия на района, да се направи маркетинг и разбира се икономически анализ.13256522_1745958538953679_8705577409465994752_n
     В крайна сметка, бизнеса си е бизнес, а не хоби.  През  2014 год.    вземат ре-шението  да се ликвидират овце-те и закупят женски месодайни кръстоски с бащи Абърдийн Ангус.  Да се види как се развиват животните, има ли проблеми с отглеждането им и съответно продуктивността им. След  една година е взето окончателното решение
– „ Правим ферма за 400 броя крави от породата Абърдийн Ангус  ”
     За сега  не са решили да внесат животни от чужбина, ще се разчита само на собствено производство.
   13417700_1749628945253305_6565958969016357095_n За кратко време е подготвена фер-мата. Построен е нов обор в селото, с панели  сандвич , три-странно затворе-ни с опция при много студено време да се затваря и откритата страна. Тук, в тази сграда ще става доугояването и ще се настаняват проблемните животни. Понеже животните са пасищни, логиката е целогодишно да са на пасището.13174022_1739703456245854_6831645694838603238_n
    Ето защо, в най-закътаното място на  паси-щето е направен голям навес, под който  животните се прибират по собствено жела-ние. Тази година с електропастир са заградени 1 600 дка земя, която е парцелирана, и на 22 дни животните се местят от парцел на парцел. От следващата  година започва и подобряването на тревостоя. Въпросът с водата също е решен с няколко големи поилки и язовир, който граничи с пасището. Храненето с трева и  подхранването с концентриран фураж е в много малки количества. За зимните месеци има приготвен синаж, и разбира се ливадно сено.13227126_1744472902435576_8316080292786995364_n
      До навършва-нето на 6 месеч-на възраст, теле-тата са при май-ките си, след което отиват за угояване, до дос-тигането им на 320 – 350 кг, когато се продават.
Осъзнавайки, че е много трудно да се осъществи изкуственно осеменяване, фермерите си закупуват три13310327_1745957758953757_3234896593694145038_n чистокръвни бика от породата Абърдийн Ангус от Германия, освен това разделят кравите на три групи и определят за всяка група бик, за да знаят бащите на приплодите. Води се подробен отчет на скачките и ражданията. На практика, всичко изглежда много просто.
    Планове – не може без това, да се върви напред. А 13307478_1745911215625078_7405488833148895073_nименно, увеличаване броя на отглежданите крави, като твърдо породата ще е Абърдийн Ангус, да се внесе и един бик от Червения Абърдийн, увеличаване на заградените   с електропастир пасища.

Увеличаване фуражопроизво-дството, и най-важното, обръщане на сериозно внимание на селекцията. Влизане в схемата за биологично производство, кланница, тренажорна и разбира се два магазина в Харманли и Стара Загора.

Проблеми – най-важният  с работната ръка, сякаш е решен.
dsc02491Трудности има при регистрацията по чл.137 на ЗВМД.  Наредба  44 освобождава при пасищно отглеждане  от регистрация, а закона казва, че трябва да я има. Няма логика, да се изгражда торохранилище, когато животните са целогодишно на пасището, в същият дух има и други изисквания, които звучат пресилено. Като баня за гледачите, трупосъбирателни контейнери, а екарисажната кола не може да стигне до пасището и др. Независимо, че животните не са признати като селекционни, защото не отговарят все още на фенотипните изисквания на породата и повечето са първо и второ поколение, фермерите са членове на Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България ( АРМПГБ), членският внос е внесен и съответно ще се извърши контрол на продуктивните качества на животните.13165904_1739669949582538_242682839443058394_n
Можем само да пожелаем успех на ферма „Сакар Ангус”, и в най-скоро време да ни поканят и почерпят и истински, вкусен стек от Абърдийн.
Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here