Указания – екологични

0

Приложение № 2

У К А З А Н И Я

За предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи за производство, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки.

Свалете прикачения файл от тук: – Указания – екологични

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here