Говедовъдите питат- експертите отговарят – 22.10.2016 г. Сливен среща по въпросите на млечното говедовъдство

1

Във връзка с предстоящата среща на 22.10.2016г в гр.Сливен по въпросите на млечното говедовъдство , НСГБ проведе срещи със своите членове и получи следните питани, предложения и становища, които се отнасят до следното:

 1. Кога ще започне изплащането на субсидиите по различните схеми и програми.
 2. Така наречените ниско лихвени кредити- ще има ли редукция и ако ли не , ще бъдат ли приети мерки за тяхното отлагане за нов период от време-срокът за погасяването им наближава. НСГБ е изпратил писмо в тази връзка до МЗХ.

 3. Неяснота по правилата на схемите за подпомагане през следващата година- нямаме отговор от коя дата ще започне засичането например на млякото и плодовитостта при схемите за обвързаната подкрепа. НСГБ има писмо до МЗХ в това отношение.
 4. Кога ще стартира програмата за хуманно отношение при животните-ЕРД. Съгласно разчетите на МЗХ това трябваше да стане през месец септември.

 5. .Схемата по селекционен контрол- също с много органи-зационни пропуски, дори в момента се рекетират фермери с таксите за услуга .
 6. Ще продължава ли вземането на проби от фуражи за изследванията по програмата на ЕС, които плащат фермерите/и то доста големи суми/ без да имат никаква полза от това.

 7. НСГБ в свое писмо до МЗХ направи предложения някои от изследванията –за хранителната стойност на фуражите, лабораторен анализ на кръв, мастити и др да бъдат подпомогнати от държавата. Например в Чехия се подпомага изследването в лаборатории за мастит и съответно антибиотикограма за лечение. Обсъждани ли са тези предложения.

 8. Във връзка със заболяването от нодуларен дерматит и профилактиката срещу син език , кравите бяха ваксинирани два пъти и то в най-неподходящият сезон. Това се отрази най-вече при млеконадоя/има и поражения по отношение репродукцията/. Във всички ферми и най-вече в тези които са основните производители на мляко същия падна до 30% за повечето ферми. Ще има ли компенсация за понесените финансови загуби.

 9. Ще бъдат ли възстановени средствата които дадоха фермерите за дезинфектанти по време на нодуларния дерматит- имаше и такова обещание

 10. Ветеринарно обслужване.

-Профилактична програма-отново закъснява и ще се извърши в съкратени срокове , както става през последните четири години.

– екарисажи- работят ли не работят ли никои не знае

-такси за ползване на екарисажите. Има ли нова такава.

-издаването на пътни листове само от официалните лекари съгласно заповед от 29.10.2016г- имаме вече проблеми особено през почивните дни. .

– в Ямболска област проблеми с вечните карантини. Животновъдството е бизнес за производство на мляко, месо и разплоден материал, които трябва да се изтъргуват. В този район през последните четири години поне три са били карантинни. Без търговска дейност как да съществуват предприятията на фермерите. Резултата ще бъде фалити или принудително затваряне на фермите

-Заповед за ваксиниране телета до шест месечна възраст- има ли налична ваксина за дерматита

-НСГБ винаги е получавал отговор на въпроси или провеждане на срещи от БАБХ, за което им и благодарим. Считаме обаче, когато се вземат решения свързани с нашите ферми ,наши представители да участват в дискусиите.

говедовъд.ею

1 КОМЕНТАР

 1. Земеделският министър определи със заповед ставките по обвързаните плащания за крави.
  По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави субсидията е 272 лв. (139.07 евро) на животно.
  По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – 206 лв. (105.33 евро) на животно.
  По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол – 275 лв. (140.61 евро) на животно.
  Контролът за изпълнение на заповедта е възложен на зам.-министър Свилен Костов.

  Три лева за селекция – голям стимул няма що.

ОСТАВИ КОМЕНТАР