Чехия – Млечно говедовъдство

0
В момента в Русия върви голям дебат относно проект, които след като бъде приет ще бъде финансиран с много милиарда рубли, за да може до 2025 г Русия да заеме водещо място в млекопроизводството в света. Става дума за т.н. „Програма за подобряване на ефективността на млечните крави”. Преди да започне обсъждането на проекта, вносителите се запознаха с международния опит в това отношение. В този списък попадна и млечното говедовъдство на Чехия .
Чешката република е на високо ниво по отношение на развъждането на млечните породи крави и има голямо производство на мляко.
Чехският млечен сектор е независим от вноса и демонстрира положителна тенденция за ключови показатели за производителност. Броят на млечните крави през последните години намалява с 0.1%годишно.
През 2010 г са отглеждани 374 000 крави, а 2014 г вече 372 000 бр. крави. Средната млечност е 7 877 кг, а общото производство на мляко възлиза на 2 933 хил.т, което е три пъти повече отколкото на България, /данните са 2014 г/. В същото време показателите за мазнини, протеин и количество произведено мляко непрекъснато расте. Стабилното производство на разплодни животни се основава на използването на индексите на развъдните соиности на животните.Чехските развъдчици са заложили за увеличение на млякото – 49%, здравни показатели -26% и външните признаци -25%.
При първия индекс се цели да се увеличи производството на мляко, маслеността и протеина.
Здравните показатели – за продължителност на живот,соматични клетки-минимум, репродуктивните функции, заболявания на вимето.
Външните признаци се свеждат до характеристика на вимето и състояние на крайниците.
Системата на селекция в Чехия се провежда комплексно от държавните агенции и сдруженията на говедовъдите/развъдни по породи и производствени/.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here