За Люксембург – и за говедовъдството

0

На какво място в европейското говедовъдство са лилипутите от Люксембург – това ще кажете вие.  По скоро въпросът е ще ги стигнем ли някога.

Люксембург наистина е страна лилипут, но по отношение на говедовъдството е Гъливер в сравнение с много държави от общността. Може би е най-добре да се започне със статистиката защото след, като напишем какво се случва там просто ще им завидим. Запознаваме Ви с данните за 2014г. Факти и цифри с един поглед:

Люксембург е член на световната организация на Холщайн, има селекционна програма за тази породакоято се изпълнява и развъдната ЦЕЛ е следната получаване здрави и дълголетни крави, които да гарантират в рамките на бъдещите производствени условия максимална продуктивност.

ЗАДАЧИТЕ на развъждането са  здраве, плодовитост и дълголетие.

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ  цели са:  производство на мляко и съответния потенциал за развитие, отлично усвояване  на фуражите, добро здраве и добра плодовитост, генетичен потенциал за постигането на: 10.000 кг мляко с 4% мазнини и 3,5% протеин, доживотно производство от 40,000 кг мляко, височина при холката 145 до 156 см, тегло 650 до 750 кг, коректен и стабилен фундамент, здраво и добре поставено виме.

Окачествяването на млечните крави в Люксембург е, в съответствие с установените изисквания на немската асоциация на Холщайн. Външното описанието в момента включва 17 отделни елемента, които се оценят по цифрова скала от 1 до 9. В допълнение, има пет така наречените “допълнителни функции”. Налице е също така възможност да се регистрират и по-видими дефекти. Развъдната стойност на животното се изчислява, като се вземат основно  позициите – мляко, екстериор, виме, контрола на продуктивните качества става по двата метода А и Б.

За 2015 г публикуваните резултати са следните: контролирани ферми -577, контролирани крави – 39 000 от всички породи. С най-голям брой е представена породата холщай н- 31 442, ред холщайн – 4 871, млечен симентал – 1 075, алпийско кафяво говедо – 245. Средна продължителност на използване е – от 4.9 г за холщайна, до 5.3 за ред холщайна. Средната млечност от крава е 7 979 кг с 4.1% м.в и 3.5% протейн. От Холщайна е получено средно по 8 129 кг. мляко, с 4.07% м.в и 3.37% протейн. При симентала средната млечност е 6990кг с 4.11%м.в и 3.45% протейн. За едногодишния период в сравнение с 2015 г до края на м. август резултатите са следните – 8 287 кг мляко, което е с 403 кг в повече от 2015 г, маслеността и протейна са съответно – 4.12 и 3.41 – колкото и миналата година.

Фондация за генетичен напредъка както е прието да се казва в Люксембург включва следните дейности.

 • Родословна книга,за всички породи
 • Генетична оценка
 • програма Bulldams-за селекцията
 • ДНК анализ
 • Линейна оценка
 • Изложения-Люксембург-Национално Холщайн Шоу
 • Зимно младежко шоу
 • Участие на Европейско първенство,
 • записване на млякото съгласно ICAR
 • А контрол мляко
 • контрол B извършва се от собственици
 • AMS автоматична доилни системи
 • Анализ на млечна мазнина%, протеин%, съдържанието на лактоза, урея и брои на соматичните  клетки
 • доставка на данни в сътрудничество с германския център за данни вит / Верден:за обработка
 • netRind основна + мобилна информационна система Online в Интернет
 • тестване на  младите бикове
 • Ембриотрансфер
 • синхронизация на еструса
 • съвети за разплод
 • BAP: Bulls-програма за случен план
 • Енергийни и хранителни баланси
 • Обучение и публикации
 • Купуване и продаване на разплодни говеда
 • Импортиране / експортиране на разплодни говеда (Испания, Италия, Германия, Белгия, Гърция, Полша, ..)
 • Маркетинг на генетика (напр ембриони)

На какво място в европейското говедовъдство са лилипутите от Люксембург – това ще кажете вие.  По скоро въпросът е ще ги стигнем ли някога.

говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here