Къде да отглеждаме автохтонните породи – две гледни точки

Проф. Васил Николов – Няма смисъл от отглеждането на автохтонни породи там, където има условия за високопродуктивни – под това заглавие е поместено интервюто взето от проф.Васил Николов-директор на ИАСРЖ в списание АгроКомпас през м.октомври т.г. Този материал предизвика голям интерес не само в зооинженерното  общество, а и при фермерите отглеждащи породите животни засегнати в материала. Говедовъд.ею , като демократичен сайт, дава и ще дава трибуна за всички мнения ,становища, предложения , гледни точки и всичко друго свързано с фермерството. Защото фермерите са „големият играч” в животновъдството,  всеки трябва да се съобразява с това и именно в такива открити спорове по безбройните проблеми които има в сектора ще се допринесе за вземането на верни и ефикасни решения.

Публикуваме гледната точка на зооинженер Бойко Стоянов-  Председател на Асоциацията за развъждане на местни автохтонни породи и Развъдната асоциация за местни породи овце. Публикуваният материал може да прочетете на приложения адрес :

 http://www.agrocompass.bg/article.php?ID6=84

Последното интервю на НАЙ-ЗНАЕЩИЯТ и МИЛЕЕЩ за старите породи е, меко казано, смешно. Все пак той СЕГА Е И ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ„ ОТГОВОРЕН ЗА РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ. Вместо това, той се държи все едно е директор на Дирекция Животновъдство – чертае политики, посочва мерки, подходи….. Нещо, което изобщо не му е в задълженията. Не, че трябва да мълчи по редицата безумия, които излизат от красивата сграда на бул. Христо Ботев в София. Но, вместо да говори за именно тези дивотии, които се прилагат в животновъдството, той се захваща с нещо, което никой досега не е коментирал, не е дискутирал, а още по-малко се е съгласявал.

По думите в това интервю излиза, че САМО 2 (две) организации не са съгласни с тезата за ПОРОДНОТО РАЙОНИРАНЕ. Е, ако имаше строго протоколирана дискусия с публичен протокол щеше да се види, че НЕСЪГЛАСНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СА ПОНЕ ТРИ. И, ако професора имаше доблест щеше да каже кои са те – без да знае, че четвъртата просто не присъства на последната сбирка, на която слушателите на напътствията МУ просто чакаха края на лекцията.

Подлъгващо е, некоректно и абсолютно манипулативно е да се дава пример с една порода Говеда, без да се даде обективната неприложимост на породата в днешните условия. Тя съществува благодарение НЕ НА ЛЮБОВТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, а БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА, В КОЯТО БЯХА ПОСТАВЕНИ ДЕСЕТКИ РОДОПСКИ СЕЛА И МАХАЛИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ . ДО 2004та, когато отключиха граничните кльонове. Кльона на Кушла сутрин се отключваше в 07.00 и се заключваше в 19.00. Ако не си се прибрал на село до 19.00 – мисли му къде ще спиш.

Изобщо неприложими са сравненията на Професора с РЕГИСТРИРАНИ ПРОДУКТИ от дадена порода. Сиренето Рокфор не е задължително да се произвежда от овцете Лакон. НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА ОТ ОВЧЕ МЛЯКО В ПРОВИНЦИЯ РОКФОР ПО ОПРЕДЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. Това, че Лакон е най-разпространената млечна порода във Франция изобщо е друго нещо.
Напълно несъстоятелни са твърденията на Професора за прилагането на Глобалния План на ФАО за развитието на породите и свободното боравене с термините ин-ситу и екс-ситу. В цял свят е прието, че ин-ситу се отнася до отглеждането на животните по традиционен начин – пасищно, смесено пасищно-оборно, строго оборно, а екс-ситу се отнася до отглеждане на живи животни в контролирани условия – зоопаркове, специализирани животновъдни обекти, научни или изследователски институти и т.н. Другия начин на екс-ситу съхранението е ползването на замразени гамети, сперма или ембриони.

И, последно – НЕ Е РАБОТА НА ДИРЕКТОРА ПО СЕЛЕКЦИЯ ДА ГОВОРИ ЗА СУБСИДИРАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, А ТОЧНО ОБРАТНОТО – ДА АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ПРЕДИМСТВАТА НА ДАДЕНА ПОРОДА, ЗА ДА МОГАТ НАИСТИНА СТОПАНИТЕ НА ТАКОВА ЖИВОТНО ДА ЗНАЯТ НЕГОВИТЕ ПРЕДИМСТВА И ДА ПОИСКАТ ОТ РАЗВЪДНИТЕ СЪВЕТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО ЧЛЕНУВАТ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА В ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОДУКТИВНИТЕ КАЧЕСТВА НА ТАЗИ ПОРОДА.
ДИРЕКТОРА НА СЕЛЕКЦИЯТА Е ДЛЪЖЕН ДА РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ ЖИВОТНИ БЕЗ ДА ДАВА ПРЕДИМСТВО НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ. ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА НАЛАГА ЧИСТОПОРОДНОТО РАЗВЪЖДАНЕ КАТО ЕДИНСТВЕН НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ НА СТАРИТЕ ПОРОДИ.

И, ВМЕСТО ДА ЛОБИРА ЗА ПАЗАРА НА РОКФОР И ДРУГИ МАРКИ ПРОДУКТИ, ДА ГОВОРИ ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ ЖИВОТНИ.
Защото ТОВА МУ Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

говедовъд.ею

Важно: Всички становища, констатации, и/или изводи, изразени в тази публикация са на авторите и не отразяват непременно позицията на говедовъд.ею.

5 КОМЕНТАРИ

  1. Основният проблем е, че опити да се решава съдбата на овцевъдството се правят от недоразумения като въпросния професор.

  2. Основният проблем е, че въпросите на овцевъдството се решават от въпросното недоразумение-професор.

  3. Подкрепям изцяло инж. Николов, а тоя крадльо да се скрии и ли да стане някъде в Балкана овчарче, че никой да не чува за него. МОШЕНИК

  4. Тоя Бойко няма ли кои да го вземе за овчарче, че да го скрият от света малко. Стига е лъгал и мамил хората.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here