Притча за: “Уморените коне ги убиват – нали!” Неудачният бизнес – също!

Индианците от Дакота имат следната мъдрост:
“Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от него”.
Но в бизнеса често предприемаме други стратегии за справяне с проблема:
… снабдяваме се с по-як камшик;
… сменяме ездача;
… казваме, че винаги сме яздили този кон;
… създаваме работна група, за да анализира коня;
… посещаваме други места, за да видим как яздят там умрели коне;
… повишаваме стандартите за качество за яздене на умрели коне;
… създаваме Task-Force, за да съживи коня;
… плащаме на хора от чужбина, които уж можели да яздят умрели коне;
… включваме обучителен модул, за да се научим да яздим по-добре;
… правим сравнение между различни умрели коне;
… променяме критериите, които определят кога един кон е умрял;
… впрягаме много умрели коне заедно, за да станем по-бързи;
… обясняваме: Никой кон не може да е толкова умрял, че да не може повече да го яздим;
… правим проучване, за да видим има ли по-добри и по-евтини умрели коне;
… обясняваме, че нашият кон е по-добре, по-бързо и по-евтино умрял, отколкото други коне;
… създаваме група по качеството, за да се намери приложение на умрелите коне;
… откриваме независимо разходно перо за умрели коне;
… увеличаваме сферата на отговорност на умрелия кон;
… развиваме мотивационни програми за умрели коне;
… преструктурираме, за да може една друга област да получи умрелия кон.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here