Ще имаме ли Закон за млякото

0

Необходим ли ни е Закон за производството, преработката и търговия на мляко и млечни продукти на територията на Република България.

На 01.11.2016г се проведе заседание  на Консултативния съвет в областта на производството на суровини и храни от краве мляко.

д-р Начо Желев от Стара Загора

Представителя на НСГБ  д-р Начо Желев от Стара Загора, взе също участие и ни предостави кратко резюме на срещата.

В срещата взеха участие представители на МЗХ, БАББХ, двама представители на Национална асоциация на млекопреработвателите и един представител на НСГБ. Заседанието бе открито от зам.министър Цветан Димитров, който обяви, че ще се разгледа една точка –

предложение от НСМ за започване работа по изготвяне Закон за млякото /така ще го наричаме по кратко/.

Думата бе дадена на Богдан Борисов от НАМ. Той накратко формулира основните идеи на асоциацията за индикирането за изготвянето на Закона.

На първо място това е намаление на производството на мляко, ниска средна продуктивност на животните, лошо качество на суровината, петдесет процента сива икономика. Голям брой нормативни документи-16 и три регламента, /по време на дискусията се оказа, че техния брой е два пъти по-голям/. Във връзка с преодоляване на един период през последните 8-9 г на големи проблеми в млечния сектор,  може би е най-добре да се започне работа по така формулирания от нас Закон.

Ние искаме днес да се постави началото.Имаме някои виждания по проекта, но днес не сме готови да ги съобщим – така завърши г-н Борисов.

Зам.министър Димитров предложи да се направи задълбочен анализ дали е необходим такъв Закон, дали той няма да се припокрива със Законите за храните и хранителната верига. Може би ще е най-правилно вие да внесете нещо като „скелет” на Закона, а ние да възложим да се направи предварително една оценка на въздействие. Ние мислехме, че днес ще правим нещо конкретно, но е ясно че не сме готови за това. Освен това ако правим Закон, то ние трябва да го направим така че, да облекчим бизнеса в противен случай е безсмислено. Може би най-напред трябва да направим анализа, след това да чуем двете млекопреработвателни асоциации. Фермерите задължително трябва да кажат своята дума, защото без тях няма да има производство. накрая и БАБХ и МЗ също ще трябва да изразят позиция. Така че, след двадесет дни когато сме готови отново ще се събере работната група и ще започне работа.

Д-р Начо Желев взе отношение питайки – Закона ще премахне ли многобройните Наредби и нормативни актове или само  ще се прилеят в него. Ние сме дошли тук да слушаме и обсъждаме законотворческите предложения, които днес не се чуха.

Г- н Бозвелиев засегна въпросът с наименованието на имитиращите продукти, или продукти съдържащи мляко. Понятия, които трябва допълнително да се изчистят за да не излагаме пред нашите партньори в Брюксел. След приключване на изказванията и поставяне на задачите заседанието на комисията бе закрито.

Д-р Начо Желев-НСГБ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here