Малко за говедовъдството на Германия

1
ХАМБУРГ - магазин Кауфланд - 16.11.2016

Говедовъдството на Германия не е за подценяване . Около 60 на сто от оборотите на продажбите в селското стопанство са генерирани от животновъдството. Най-голям е дяла на производството на мляко. В момента се отглеждат около 12,7 милиона говеда в Германия от които 4,3 милиона млечни крави и 670,000 месодайни крави ( 2014 г.).

ХАМБУРГ - магазин Кауфланд - 16.11.2016
ХАМБУРГ – магазин Кауфланд – 16.11.2016

Преди около 80 години, преди началото на Втората световна война, са се отглеждали около 12,1 милиона говеда, включително почти 6 милиона млечни крави. Средният добив на мляко е бил 2 480 кг от крава годишно. По време на войната години броят на говедата е намалял с 6%, а през 1951 г. техният брой е 11.3 милиона – от тях 5,8 милиона млечни крави. През 1951 г. средната млечност от всички контролирани крави е вече 3 890 килограма.
През 60-те и 70-те години търсенето на мляко и млечни продукти, говеждо и телешко месо се е увеличило непрекъснато. В годините 1950 до 1980 г. броят на говедата се увеличава с около 32,5 на сто – от 11,3 милиона достига повече от 15 милиона. Това е и върхово постижение за Германия по отношение броя на отглежданите говеда. Млеконадой от крава годишно за същия период от 3 844 кг стига до 4 553 кг, т.е. увеличение с18.4%.

ХАМБУРГ - магазин Кауфланд - 16.11.2016
ХАМБУРГ – магазин Кауфланд – 16.11.2016

През 1975-1980 г. средногодишното увеличение на средната млечност от крава е 11,12 кг или около 2,7%. Увеличението на производителността се дължи на подобряване на ефективността при отглеждането на кравите след прилагане на изкуствено осеменяване , като по този начин се позволява по-голямо генетично разнообразие и селекционен подбор по желаните признаци. В тази връзка огромна работа свършиха развъдните организации познати в Германия като Съюзи на говедовъдите. Също така се подобриха условията на отглеждане на животните. Оптимизираното хранене допринесе значително за повишаване на ефективността от млечните крави.

ХАМБУРГ - магазин Кауфланд - 16.11.2016
ХАМБУРГ – магазин Кауфланд – 16.11.2016

След съединението на двете Германии през 1990 г стадата говеда от старите и новите федерални провинции се обединиха, и резултата от това е – общо отглеждани 19.5 милиона говеда .
От тях 5 милиона в Източна Германия. В Западните провинции популацията от говеда е 14,5 милиона глави, от които 5 милиона млечни крави. През следващите години броят на говедата първоначално намаляват с около 5%, а по-късно около 2% годишно. До 2013 г. броят на говедата, отглеждани в Германия спадна до 12.7 милиона. В сравнение с 1980 г.това представлява спад от 15.8%. При млечните крави, намалението е с 23.1%.
Причините за намалението на кравите се дължи на увеличения среден млеконадой от крава. От 4 553 кг мляко от крава годишно през 1980 г. до 7 400 кг на крава годишно през 2013 г. или 62,5% увеличение на средната продуктивност за 33 години. Забелижително наистина.

ХАМБУРГ - магазин Кауфланд - 16.11.2016
ХАМБУРГ – магазин Кауфланд – 16.11.2016

В сегашно време не високата продуктивност е на първо място при фермерите, работи се за здраве и дълголетие на животните и това е от първостепенно значение. Производство на много и качествено мляко е възможно само при здрави крави със стабилен метаболизъм и достигане потенциала на производителност.
Хуманното отношение на кравите също е в интерес на всеки фермер.

източник-wochenblattzeitung.de

говедовъд.ею

1 КОМЕНТАР

  1. Много хубави снимки, голямо изобилие и супер цени. Поздрави за фотографа

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here