Какво трябва да направят фермерите за да станат членове на Развъдна асоциация

0

В националния съюз на говедовъдите  в България се получават много запитвания от фермери, какво трябва да направят за да могат да станат членове на дадена Развъдна асоциация или да се прехвърлят в друга. Въпросите са съвсем навременни защото изтичат таз годишните договори за провеждането на селекционния контрол. В тази връзка НСГБ е изпратило писмо до контролния орган – ИАСРЖ и чакаме отговор. Подготвили сме писмо до самите Развъдни асоциации да ни изпратят и да публикуваме техните правила за членуване в организацията. Официално  подобен  документ не е публикуван от нашите Развъдни асоциации и затова си позволяваме да поместим какви са правилата на „играта” по отношение селекционния контрол в Румъния с която вървим ръка за ръка от присъединяването ни към ЕС досега.

Какво изискват Румънските развъдни  асоциации за да се регистрира стадото

Като правило всяко стадо ,което се включва в селекционния контрол задължително се обвързва с производството на определено количество продукция според породата.

Срок за записване: Всяка асоциация е определила различни крайни срокове за записване. Например тази на Абърдийн Ангуса /тази година това е най-търсената асоциация за записване на нови членове/ няма срок, но за предпочитане е записването да се направи до 01. декември. От асоциацията препоръчват на земеделските стопани в един кратък период от време да приведат необходимите документи в ред за им се запишат стадо в съответните регистри.
Асоциацията на румънския симентал е поставила крайна дата за записване 02.октомври, за да може веднага провеждането на официалния контрол в съответствие със Закона.
При Асоциацията на Холщайна записването приключва на 15 ноември.

Необходими документи за регистрация на животни в регистъра:
– Заявление до асоциациите за провеждане на официалния контрол за продуктивност.
– Ветеринарна бележка от ветеринарния лекар на фермата , че няма инфекциозни и заразни болести и животните са клинично здрави;
– Списък на животните по породи потвърден от научен екип.
– Копие от лична карта на собственика на стопанството .
– Документ за Земеделски производител.
– Копие на паспорт на животното / идентификационни форми и сертификати за произход/
Такси: в отделните асоциации таксите са различни, някъде има встъпителен членски внос, има много нисък месечен членски внос, но като сума таксите за контрол са от порядъка от 35 до 50 лей или 17-24 лева.
По силата на Наредба №619 / 2015 г. и регламентите на ЕС, земеделските производители ще получат подкрепа в Животновъдството за селекция, но трябва да изпълняват следното:
– Всички животни да имат индивидуални ушни марки и регистрирани в SNIA, съгласно законовите разпоредби;
– заплождането на животните да става единствено чрез изкуствено осеменяване или ембриотрансфер;
– Увеличение на броя на животните от чиста порода;
– Фермера трябва да осигури условия за изпълнението на официалния контрол, както е планирала асоциацията.
– Доене на млечни крави трябва да бъдат автоматизирано
– Фермера да води пълен отчет по отношение движението на животните във фермата.
Пълна и точна информация-това е мотото под което работи асоциацията на Холщайн. Контролира над 23000 бр. крави има собствени лаборатории и много добра инфраструктура. Член е на Световната и Европейската организация на Холщайна. Резултати от контролите трябва да са достоверни и предоставят навреме. Пробите се вземат индивидуално от животните и изследват по седем признака.
Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here