ЕВРОПА:производство на мляко – От края на квотите за мляко, производство на мляко в Европейския съюз се е увеличил с близо 4 на сто или 6.1млн.тона мляко /за периода 01.04.2015-31.03.2016 г/.
Ирландия: увеличение на производството на мляко от 18.1%. На зеления остров близо 7 милиона тона е произведеното мляко за периода 2015/16 година.

Холандия: Холандските фермери са увеличили производството на мляко през периода с 11,6% . Произведеното мляко е 13,9 милиона тона.

Германия: Германия като най-голямата страна производител на мляко в ЕС е произвела 31.87 милиона тона или 3,8% повече мляко, отколкото миналата година.

Франция: Франция, като вторият най-големите производители на мляко в ЕС е увеличил производството на мляко от едно на сто до 25.48 милиона тона общо добито мляко.

РУСИЯ: Министерството на земеделието ще разработи мерки за ограничаване на рязкото покачване на цените на млякото. В резултат на намаляващите обеми на мляко и по-малкия внос ще предизвика качване цените нагоре . Недостатъчни са седем милиона тона мляко. Производството на мляко е намаляло през първите десет месеца на годината в Руската федерация с 0.6% до 26.4 милиона метрични тона. Броят на кравите е намалял с 1,8 на сто до 8,3 милиона животни.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: През октомври производителите на мляко в Нова Зеландия са доставили около 3.04 милиона тона мляко, което е с 5,5% по-малко в сравнение с миналата година. Така общите доставката са приблизително на нивото на 2012 г. В същото време, имаме и увеличението на цените на млякото. Прогнозите са производството да бъде по-ниско от 2015 г. В някои райони, пострадали от земетресението, все още има проблеми със събирането на млякото. В района на Уайкато се очаква по-малко мляко с 10% поради влажната пролет.

РУМЪНИЯ:Министерство на земеделието предложи да се спре прилагането на разпоредбите на чл. 23 ал. (1) в) от Закона за лова. Какво е писано в член 23, ал. (1) в – забранява се пашата от животни на земеделска земя между 06 декември и 24 април. Румънската порода овце , Turcana е създадена от векове и се отглежда на свобода. Ограничаването на движението през периода записан в Закона доведе до дегенерация на генетични популации на овце , което доведе до значителна загуба на популацията в национален мащаб. Тъй като повечето стопанства в Румъния са ферми , които нямат източници за своя вода, забраната на движението на животни до естествени водни източници, или реки, езера, извори, генерира метаболитни заболявания, причинени от недостатъчна консумация на вода и доведе до значително намаляване на животните- това са мотивите за отпадане на този член от Закона.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: – вируса на син език (BTV) продължава да бъде проблем в Европа. Франция докладване за повече от 90 огнища в последните няколко седмици.

МЕКСИКО: – трихомоноза при говедата в Мексико. Независимо от доброто гледане на животните в много ферми на Мексико процента на отелванията е до 50, което е накарало ветеринарните учени да направят изследване на биците за разплод. Първият етап от проучването показва, че от 450 тествани бика 113 са били положителни на трихомоноза . Подобен случай е докладвана в Испания, където проучване на разпространението на трихомонозата показа, че заразените стада могат да намалят доходите си до 68.7%, и че доброто управление е от основно значение, за да се възстанови производителността.

Източник:agronews

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here