Говедовъдството на САЩ до 2025 г-предизвикателство за фермерите

1

Прогнозата  за    потреблението на  млечни продукти  в света през  2017 година  е, че  увеличението на консумацията им ще достигне  до 7%. Всички тези прогнози се наричат анализи, изготвят се от много добри професионалисти и целта е ,чрез тях да се предотвратят кризи които винаги се отразяват с най-голяма сила най-вече  на производителите. В това се увери Европа след тазгодишната криза в сектор мляко, и в момента европейските анализатори работят здраво и резултатите започват да се усещат. След предложенията им за намаляване отчасти на производството на мляко, увеличаване складираното  сухо мляко, и точното разпределение на помощите на говедовъдите,  вече имаме чувството,  че кризата бавно отминава.В България също започнаха работа два анализаторски екипа на които се разчита много. След като падна мита, че Европа не може да повлияе на икономиката /поне в говедовъдството/, сега трябва да почнем да се доверяваме на анализаторите. Именно такъв е този материал и препоръчваме на всеки да го прочете внимателно за да намери своето място в схемата.

Говедовъд.ею

САЩ – Броят на млечните крави вероятно ще намалее

През септември 2016 год. броят на млечните крави в САЩ достигна 9.360 милиона – ниво, което не е наблюдавано от 1996 година насам.
От януари 2016 година националното стадо се е увеличило с 50 хиляди крави.
От началото на 2014 година – със 150 хиляди крави, а от 2005 година до сега са добавени 250 хиляди крави.
Увеличението е в пълен контраст с историческите тенденции в САЩ, където от края на Втората Световна война до 2005 година броят на млечните крави намалява на всеки 10 години.Това повдига въпроса дали тенденцията за увеличаване на стадото ще се запази и през следващите 10 години, или броят на кравите ще намалява в дългосрочен план.
Главната причина за намаляване на националното млечно стадо до 2005 година е по-бързият растеж на млечната продуктивност от крава в сравнение с увеличаване на броя на населението в САЩ. Млечната продуктивност през този период е нарасвала годишно с 2%, докато населението е нараствало с 1%.
Имайки в предвид сегашната обстановка, постоянният натиск върху цената на млякото може временно да бъде отслабен по един от следните 4 начина:
1. Трябва да се увеличи консумацията на млечни продукти на глава от населението в САЩ.
2. Правителството на САЩ трябва да изкупи излишъците от млечни продукти.
3. Броят на кравите в националното млечно стадо трябва да се намали.
4. Делът на експорта на млечни компоненти от САЩ трябва да се увеличи.
До 2005 година равновесието на пазара беше запазвано по първите 3 начина – намаляване на броя на кравите, интервенция на правителството (през 80-те години) и увеличаване на консумацията на млечни продукти (от средата на 80-те години насам)
През последните 10 години броят на млечните крави се стабилизира, тъй като САЩ станаха голям износител на млечни продукти. За това време САЩ успяха да превърнат търговски дефицит от 300 милиона паунда сирене (136 милиона килограма) в излишък от 400 милиона паунда (182 милиона килограма). Нетният експорт на млечни компоненти се е увеличил 4 пъти за последните 15 години.

На фигурата са показани нетния експорт на млечни продукти (в червено) като процент от общото производство и изменението на броя на млечните крави (в оранжево) за периода 1980-2015 година.
При сегашния размер на националното млечно стадо и нарастването на млечната продуктивност на крава с 270 паунда (123 кг) за година, общото годишно увеличение е 2.5 милиарда паунда (1.136 милиона тона), което прави 25 милиарда паунда (11.360 милиона тона) до 2025 година.
Статистическата служба на САЩ предвижда увеличаване на населението за следващите 10 години от 322 на 346 милиона души, и увеличаване на консумацията на млечна мазнина с 0.5-0.9 %. Най-оптимистичният сценарий за нарастване на консумацията на други млечни компоненти е около 0.3 %.
Тези прогнози показват, че местното потребление ще бъде напълно достатъчно за поемане на допълнителна млечна мазнина през следващите 10 години при стабилен размер на млечното стадо. При другите млечни компоненти се прогнозира излишък (в млечен еквивалент) от 11 милиарда паунда мляко (5 милиона тона).
За да се запази броят на кравите на ниво 9.36 милиона през следващите 10 години, е необходимо нарастване на дела на нетния експорт на САЩ на световния пазар от 10% през 2015 година на 16% през 2025 година. Това означава общо нарастване от 11% на 17%, което е голямо предизвикателство, като се има в предвид че нарастването на дела на експорта за последните 10 години е само 2% – от 9% на 11%. Даже ако има увеличение с още 2% през следващите 10 години, броят на млечните крави все пак трябва да намалее със 170 хиляди, за да може производството да се изравни със сумата от местното потребление и експорта.
Ако през следващите 10 години няма някакви значителни кризисни ситуации в производството на мляко в световен мащаб, може да се очаква постепенно намаляване на размера на националното млечно стадо в САЩ. Това ще бъде предизвикано от постоянен натиск върху маржа между доходите от мляко и разходите за фураж. От 1980 година до 2005 намаляването на броя на кравите е главно за сметка на фермери излизащи в пенсия и консолидация на стадата, а не поради много ниски цени на млякото, които да оправдават значително доброволно бракуване на крави в стадата или да предизвикват фалит на фермите.
При продължаващата консолидация на млечния сектор в САЩ и увеличаване на дела на млякото, произвеждано от големи ферми, измененията на цените, които могат да регулират размера на националното млечно стадо, трябва да бъдат по-значителни. Прогнозата е не само за натиск върху маржа между доходите от мляко и разходите за фураж, но и за непостоянство, придружено с резки изменения. Такава ситуация предлага както предизвикателства така и възможности. Не бива да се очакват “спокойни води”

Тодор Арбов – Канада – САЩ

 

1 КОМЕНТАР

  1. Предизвикателство за малоумници и некадърници които се опитват да се правят на американски фермери.Ние си имаме други традиций и други даданости ст които сме длъжни да се съобразяваме и да не налагаме чужди схеми на производство.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here