Информацията ни е предоставена от  Съюзите на говедовъдите в Германия./те организират селекционната и  развъдната работа/равнозначни на нашите развъдни асоциации/,  ръководят центровете за осеменяване и преценката на младите разплодници. Общия паричен оборот на  тези организации през последните години са в размер над 900 милиона евро годишно.

Най-високият оборот от 520 милиона евро идва от областта на реалното говедовъдство. Задачите на развъдните организации включват водене на генеалогичния регистър,производство на бици, производството на сперматозоиди, осеменяване на животните и др. Пазарът за едър рогат добитък, например продажби на говеда , търговете и износа на разплодни животни  е отговорност на развъдните асоциации. В Германия се отглеждат 12,7 милиона говеда и 4,3 милиона млечни крави. Страната е най-големият млекопроизводител в Европейския съюз и отглежда общо 18,2% от европейските млечни крави. През 2014 г. 2,9 милиона крави се отглеждат в 43850 стопанства са вписани в родословните книги (67,4% от всички крави) В сравнение с 2004 г. увеличението на записаните животни в родословната книга е с 13.0%. За извършването на тази дейност  са заети в работните зони 610 специалисти.

В областта на изкуствено осеменяване, ембриотрансфера и най-вече продажба и  износ на сперма от говеда, оборотите  достигат до 225,7 милиона евро годишно. В Германия са извършени  общо 8,4 милиона осеменявания през 2014 г.Тази дейност се извършва от центровете за осеменяване .Те представляват дъщерни  дружества към Съюзите на говедовъдите . В тях работят 1125 експерти,осеменители,служители и работници.

В тестването на производителността/лабораториите за анализ на мляко/ и качеството /лаборатории за фураж и ДНК/ оборота е 165 милиона евро. Тук, в работният процес влиза – продажби, идентификация на добитък и контрола на млякото . Контрола се извършва  от съответните провинциални лаборатории, записва се производството на мляко от крави, изследват се млечният състав и други качествени характеристики, които показват състоянието на здравето на кравите.  Събраните данни са основа за подобряване на качеството на млякото, извършване на генетичните оценки и вземане решения за управление на стадото.През 2014 г., записите за мляко са за  3,7 милиона крави  (87,0% от всички млечни крави) в 51,600 ферми. В сравнение с 2004 г.има увеличение на контролираните крави  с 4.2%. В този сектор работят 4,034 души, като най-голям е дела на тези  работещи в лабораториите.

 Структурната промяна през последните години е ясно видим . От 2004 г. досега броят на млечните ферми е намалял с 32,6%. Докато броят на млечните крави остава приблизително постоянен през същия период с 4,3 млн.крави, което означава,че процеса на уедряване действа с пълна сила. Работата с високо качество , която извършват Съюзите на говедовъдите също допринася много за развитието на фермите при днескашната изключително голяма конкуренция в сектора.

Заключението което може да се направят след прочитането на материала е само едно–кога и нашите развъдни асоциации ще отчетат генерирането на средства от говедовъдния бизнес. Засега асоциациите са само един консуматор и е започнато нещо на което краят му се вижда-2020г след свалянето на схемата за селекция. Така, че има още три години в които трябва да се направи нещо за да започне генерирането на средства в касите на асоциациите ,в противен случай просто ще затворим „кепенците” /както се казва/ на „прозореца” наречен селекция.

Говедовъд.ею   източник:Съюз на говедовъдите от Саксен Анхалт.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here