Тодор Арбов – коментар на Синопсис доклада на САРА

0

След направените изводи в статията на Говедовъд.ею –

Обсъждаме изводите от Синопсис доклада в частта “Говедовъдство

Сега ви представяме и гледната точка на експерта по говедовъдство Тодор Арбов, относно направените изводи по отношение –  Синопсис доклада  на частта   “Говедовъдството”.

Резултат с изображение за тодор арбов
Тодор Арбов – “Каква наука, какви 5 лева?“.
“Каква наука, какви 5 лева?“. Някой може ли да каже поне едно реално постижение на българската животновъдна наука през последните 20 години? Що се отнася до размера на фермите – има 2 варианта в глобализирания свят, към който вече принадлежи и България за добро или за лошо.
1. Семейни ферми с 50-100 крави, в които наистина работят собствениците и наемен труд се използва само по време на кампаниите по прибиране на реколтата. Не се купува скъпо струваща техника за производство на фуражите, а те се доставят от други производители по договор.
2. Ферми с над 500 крави, за да бъдат оправдани фиксираните разходи за скъпо струващо оборудване, техника и управление. Ако прегледате статистиката в САЩ, ще видите че при ниски цени на млякото (цикъл, който се повтаря на всеки 5-6 години) фалират 12-15% от фермите, и това са предимно тези с от 100 до 500 крави. Причините – високи фиксирани раз-ходи, необходимост от наемен труд, ниска ефективност на оборудването и от там и висока себестойност на млякото.
В България проблемът със „семейните“ ферми е известен – всеки, който вече има 20 крави има най-малко и 2 наемни работника, купува се и скъпо струваща техника, която се използва съвсем неефективно. Една от причините е липсата на пазар за груби фуражи, тъй като субсидиите се плащат на единица площ и стимулират преди всичко производството на зърно. През последните години се появи и конкуренция на говедовъдството в лицето на производителите на електроенергия от биомаса. При големите ферми в България проблемите са още повече, като започнем от неправилно проектиране и строителство и свършим с остарели технологични решения и липса на управленска култура. Но най-големият проблем при тях е недостига на квалифициран персонал на всяко ниво. Този проблем може да се реши с правилен подход към имиграцията на етнически българи от Украйна, но за сега нито едно правителство не е проявило политическа воля в тази насока.
 © 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА!Позоваването на Говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here