Говедовъдни новини – Уикенд 51/2016

0

Германия: 2016 беше трудна година за млекопроизводителите. В Германия цените на млечните продукти продължиха да падат, спрямо предходната година за да достигнат през юни нива, които доведоха до Голямата криза в сектора. Пика и бе в средата на годината, след което цените бавно тръгнаха отново нагоре. Средната годишна цена на млякото (при 4,0% масленост и 3,4% протеин) се очаква да бъде 26,5 цента /кг. Което би било най-ниското ниво от 2009 г., и в сравнение с 2015 г. е с намаление около 10%.

Резултати от таз годишното преброяване на говедата в Германия, още не са излезли, но според някои анализатори в момента съществуват около 71 300 млечни ферми, чийто брой е актуален за пролетта на изминалата година, което е с 4,6% по-малко от 2015 година. Действителният брой на млечните крави за този период едва ли е намалял толкова драстично. Средният брой на крави за мляко, в германските ферми е приблизително 60. Приблизително половината от наличните кравите се намират в стопанства с 100 или повече животни.

Предаденото мляко през 2016 г. добито от млякопроизводителите е с 0,6% по-малко, отколкото предходната година. През 2017 год. се очаква, лек ръст на производството на мляко, както за Германия, така и за Европейския съюз като цяло.

Перспектива за 2017 г.: увеличение на цените на млякото. След дълъг период на много ниски цени , цените на произведеното мляко в Германия, значително се повишиха отново през септември и октомври 2016 год. През следващите месеци, производителите на мляко, могат да очакват по-нататъшно значително положително въздействие (т.е. – увеличение), според експертите. За първата половина на 2017 г. се приема, че средната цена на изкупуване на млякото ще бъде над 30 цента/кг.

Световно производство на мляко: Световното производство на мляко се е увеличило през 2016 г, според Организацията по прехрана и земеделие (FAO) . Като увеличението е от 1,1% и са получени 817.2 милиона тона мляко.Умереното увеличение се дължи на по-високото производство в много региони на света, особено в Индия (4,8%) и Пакистан, Турция и САЩ (2.0%), което също е било над средния ръст на производството. В тази класация ЕС попада под средният ръст на увеличение, едва с (+ 0,6 на сто).

Но пък от друга страна :

Най-големите млекопроизводители: Европейският съюз, с дял от 20 на сто е най-големият производител на мляко в сравнение с целия свят. Производството на мляко на ЕС през 2016 г. възлиза на 165.7 милиона тона. Кризата с мляко в повечето страни от ЕС, доведе до намаляване на броя крави. От юни 2016 г. статистиката показва, че добива на мляко е в низходящата тенденция за ЕС от началото на годината. Доставките на мляко до мандрите в ЕС-28, се е устаноило от Европейската комисия, че е  около 153,2 милиона тона.  Това е около 1.0 милиона тона повече от миналата година (+ 0,6 на сто). Така този растеж спрямо 2015 год. е увеличен с около + 2.2%.

Вторият по големина производител на мляко в света е Индия с 160.4 милиона тона, следвана от САЩ с 96,3 милиона тона.

Износ: Спрямо световният износ на мляко, 26% от него се падат на ЕС. 11% от млечните продукти в света , са произведени от мляко, на европейските млекопроизводителите (превърнати в млечен еквивалент) и са били изнесени в трети страни извън ЕС. Германският износ на млечни продукти в сравнение със същия период на миналата година през първите девет месеца на 2016 г. се увеличава с 3 до 4 процента, най-големият износител на млечни продукти в света е Нова Зеландия, на страната се падат 27% в световен мащаб, в търговията с млечни продукти.

Внос: Внесените в ЕС мляко и млечни продукти, от страни като Китай и Русия през 2016 г. в сравнение с предходната година са значително по-малко. Основни вносители на млечни продукти са страните от Азия. 

Цените на млякото на световния пазар: От май 2016 г. индексът на цените за млечни продукти, според ФАО – Организацията по прехрана и земеделие – непрекъснато се увеличава, през октомври 2016 г той отново е достигнал нивото на март 2015 г. Всички млечни продукти като по този начин показват нарастващите тенденции на цените.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here