Безопасно обработване на телета с помоща на Zone Calf

0

Един човек вече може лесно и безопасно да обработва телета с помоща на Zone Calf.Ако притежавате ATV или UTV и отглеждате добитък, имате възможността да обработвате/маркиране, ваксиниране, прегледате, обезроговяване и др./ малките телета по-безопасно и по-лесно.

Безопасността е цел номер едно по отношение на хората и живот-ните. Традиционният начин за обработка на телетата може да бъде опасен и често отнема повече от един човек, за да се свърши работата. „ Ловецът” на телета – като го нерекохме ние, представ-лява стоманена клетка, която се монтира на превозното сред-ство. Тя работи добре при всички видове терени и условия. През предната врата, която е отворена, водачът подхожда и вкарва телето в клетката, след което вратата се затваря, чрез пружина”. След това фермера влиза също в клетката и извършва манипула-циите.  Друга полза е, че кравата стой до клетката, не може да уда-ри фермера, от миризмата на телето е много спокойна, и винаги следва клетката, в която е телето, ако то се мести на друго пасище или в обор.

Приспособлението за АТВ се продава за $ 2095 а това предназна-чено за UTV с допълнително $ 450. 

Предназначение: за безопасна обработка на телетата
– предпазва говедовъдите от кравите.
 
– клетката е изработена от много здрав материал и качествени заварки.
– изпитана и доказана в най-различни по трудност терени!
 
– бързо монтиране и демонтиране на ATV и UTV.
 
– продава се на територията на САЩ, Канада, Франция и Австралия!
 

Ползи …
– Позволява бързо и безопасно улавяне на телето.
 
– осигурена е лесна обработка на телето.
– лесно освобождаване на телето.
– преместване на телетата с крава.
 
– по-малък стрес за кравата, тя може да вижда и мирише телето.
 
– намалява опасност по време на работа с телетата.
 
– необходим е един човек за да се върши работата!

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here