Предстои промяна в Наредба № 6 относно средствата за официална идентификация на животните

1
Работи се по промяната на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г., за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им. Съвсем нормално е с промяна на някои нормативни документи приети от ЕС и с развитието на технологиите да се извършват и промени в Наредбите за регулиране процесите в животновъдството.
Предложените промените в Наредбата са няколко и се отнасят до следното:
– завишаване изискванията към качеството на средствата на идентификация, което се изразява в следното-съответствие на средствата за официална идентификация с изискванията, посочени в наредбата, заверени копия на сертификати за тестване в независими лаборатории на средствата или заверени сертификати от ЕО при внос  на средствата.
–  добавянето към досега одобрените електронни средства за идентификация -електронна ушна марка и инжектируем транспондер се добавя и търбушен болус.
– за идентификацията на пчелните семейства се въвежда използването на индивидуална идентификационна табелка.
– ушната марка предназначена за поставяне на дясното ухо е с жълт цвят, когато е в комплект електронна ушна марка и със син цвят когато е в комплект с търбушен болус.
– структурата на номера на търбушния болус ще бъде вероятно следната: 10ХХХХХХХХХХХ, като 100 е кодът на Българи, първите три цифри показват кода на производителя, а следващите девет цифри са поредния номер на средството за официална идентификация.
Към преходните и заключителни разпоредби се отнасят и следните изисквания: собственика на животни може да избере за официално средство за идентификация търбушен болус на ДПЖ, а при ЕПЖ болуса може да се използва , като допълнително средство за идентификация, като се прилага под контрол на ИАСРЖ в определени от нея стада.
Вероятно след разглеждането на проекта за Наредбата в работната група ще бъде изчистен текста в чл.2т.2 се създава т.3 търбушен болус.
Самият член 2 гласи – Средствата за официална идентификация определят еднозначно животното, на което са поставени. Чрез средствата за официална идентификация се свързват данните за животните, въвеждани, съхранявани и обработвани в ИИС.
     (2) Средствата за официална идентификация на животните са:
  1. ушна марка;
  2. електронни средства за идентификация:
      а) електронна ушна марка;
      б) инжектируем транспондер.
  1. търбушен болус
В преходните разпоредби обаче се казва, че това е пожелателно от страна на фермера/поставянето на болуса/ Още по-странно е защо ИАСРЖ трябва да упражнява контрола за тази идентификация.
Говедовъд.ею

Позоваването на Говедовъд.ЕЮ е задължително!

 

 

1 КОМЕНТАР

  1. В Дания например идентификационните номера са от два сегмента – първия е уникалния номер на животновъдния обект, където е родено животното, втория сегмент е пореден номер. Регистрите са публични. Ако се интересуваш от дадено животно, отваряш справка за ЖО на раждане и проследяваш цялото му родословие без проблем.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here