ЕК: от А – до Я

0

Ръстът  на производството на млякото в ЕС, ще бъде по-умерен през следващото десетилетие

Световният  пазар за млечни продукти е преживял бурни времена в последните две години, с въвеждането на ембаргото върху износа от Русия и резкия спад на покупките от страна на Китай. Тези фактори съвпадат с безпрецедентно увеличение на световното производство, последвано от високите цени на млякото,  благоприятните климатични условия и спирането на действие на млечните  квоти в Европейския съюз (ЕС).

В следващото десетилетие, растежа на световното производство на мляко, както и в  ЕС трябва да бъде по-умерено, задвижвано от постоянното нарастване на търсенето, въпреки,  че темпове на разтеж ще са по-бавни, отколкото през последното десетилетие, според прогнозата за периода 2016-2026 .

Екологични ограничения също ще имат важна роля в бъдеще, ограничаване на развитието на производството в някои райони на Европа (и на други места).

ЕС трябва да стане най-големият износител на млечни продукти в света до 2026 год, като изпревари даже Нова Зеландия. Въпреки очакваното голямо увеличение на износа до 2026 год, повече от 85% от млякото  все още консумира в страните от ЕС.

През юли 2016 г. цената на суровото мляко в ЕС е достигнало най-ниското си ниво от 2009 г. насам, от 25.7 евро (US $ 27.31) на 100 килограма, след спада на цените на всички млечни продукти. Цената на обезмаслено мляко в ЕС остана  около нивото  на  цената от  1 698 евро (US $ 1,804.75) за тон през 15-те месеца от юни 2015 до август 2016 г.

За сравнение, цената на маслото остава значително над нивото на прогнозната цена: най-ниската цена на масло в ЕС от  2 540 евро (US $ 2 699.69) за тон през април, е все още с  30% над цената на прогнозната от предходният период. Цената на млечен еквивалент в ЕС, въз основа на цените на млякото, използвано  за обезмаслено мляко на прах и масло, достигна най-ниското си ниво от април 2016 г., на цени от 22.8 евро (US $ 24.23) на 100 килограма. Оттогава цените започнаха да се възстановяват стабилно, както  за маслото, така и в по-малка степен, за обезмасленото  мляко на прах.

Кризата  на млечните продукти е глобална,  поради липсата  на обща концепсия. През 2015 г. намаляването  на покупките от Русия и Китай, се компенсира от по-големия внос от други региони на света. Въпреки това, в същото време, производството рязко се повиши, с почти 15 милиона тона за две години, в по-големите страни износителки (ЕС, Нова Зеландия и САЩ). Това увеличение на производството се стимулира, чрез по-високите цени на млякото, започнато още през 2013/14 год.,  като се вземе под внимание, и обстоятелството, че  до края на квотната система в ЕС  климатични условия бяха много благоприятни.

Възстановяването на цените на млечни продукти в ЕС започна през април 2016 г., и вече  през август цените на суровото мляко, се определяха от:

– Изтеглянето му от пазара чрез обществени поръчки, около една трета от производството на мляко в ЕС  беше обезмаслено и преработено в мляко на прах, т.е.  около 355 000 тона;
– Месечно производство на мляко в ЕС е под нивото на производството в сравнение на същият период от миналата година (септември 2016 г.), като се очаква и по-нататъшното му намаление;
– Рязък спад в производството на мляко в Аржентина, Уругвай и Австралия, поради неблагоприятни метеорологични условия;
– Увеличаване на търсенето в световен мащаб за внос на сирене и масло, по-специално от страните от ЕС. Вносът е нараснал в Китай, САЩ, Филипините, Мексико и Русия (въпреки че, за този внос  не се ползват продукти  директно от ЕС, обекът на забраната за внос  е за Русия;
– Увеличаване на вътрешното потребление на сирене и масло в ЕС, компенсира  спада в продажбите на течно мляко. 

През октомври 2016 г., цените на маслото са достигнали високи нива, по-високи от наблюдаваните през 2013 г. Цените на сиренето и млякото на прах в  ЕС са  с от 5% до 8% по-ниски от средните цени на последните пет години. Цената на суровото мляко в ЕС се възстанови с известно закъснение, и с по-бавни темпове, отколкото на цените на млечните продукти, и достигна  до 28.3 евро (US $ 30.07) на 100 кг през октомври 2016 г., като все още е под 20%  от средната стойност за  последните 5 години.

Въпреки това, степента на възстановяване на цените на млякото и млечните продукти в ЕС остава несигурно; Още повече, че в контекста на продължаващата експанзия на производството в САЩ, и в по-малка степен, производството на мляко в ЕС (през 2016 г., производството на мляко в САЩ трябваше  да бъде с  2% по-висока, отколкото през 2015 г., срещу 0.6% в ЕС). В допълнение, цената на обезмасленото мляко на прах е в застой при 2000 евро (US $ 2,125.74) за тон през октомври.

Най-високо, прогнозно ниво са за  цените за обезмаслено мляко на прах през следващите години, но Европейската Комисията ще пусне запасите си , за да се избегне срив на пазара.източник: ЕК

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here