Мляко-производство и цени ноември 21016г

0

Наши читатели ни сигнализираха, че няма публикуван  анализ за цените на млякото за месец ноември. Ние изчаквахме Агростатистика да публикува данните за м. ноември, но за съжаление това не се случва, и в настоящия анализ ще направим ретроспекция за България до м. октомври , а за ЕС до м. ноември.

Интересно е и поведението на фермерите. През лятото, когато изкупните цени бяха в целия ЕС ниски, съответно и в България, имахме доста обаждания да не публикуваме такива материали, защото мандрите щели да свалят още цените. Сега пак имаме подобни обаждания, и понеже в момента цените не са от най-високите, но все пак са добри. Фермерите се страхуват  да не паднат отново цените на млякото. В тази връзка, ние имахме няколко анализа в които казахме, че цените се определят от пазара, както от световния така и европейския. Големите аномалии, които се получават при нас се дължат на това, че нямаме механизъм, който да се  задейства при такива ситуации. Така или иначе ние ще продължаваме да правим анализи, независимо от това дали са удобни или неудобни за някои.

Говедовъд.ею

Данните от статистиката показват, че за десетте месеца на 2016 год. в България е произведено всичко 470 036т.  мляко, от всички категории животни – крави, овце, биволи и кози, което е с 24 475 т в повече от 2015 г за същия период. Само от крави е произведено за десетте месеца 435 753 т. Анализирайки тази справка, прави впечатление изключително малкото предадено мляко за преработка в предприятията –34 283 т. Все пак по статистика се отчитат над милион овце и поне 7-8000 биволици. За 2015 г ситуацията е била същата. Нормално е да си зададем и въпросите – толкова ли са нископродуктивни животните, а уж имаме програма за селекция, ако получаваме млякото, а го няма в отчетите на предприятията, значи това си е чисто сива икономика, и трето защо даваме такива големи помощи а нямаме продукция – все пак някои трябва да отговори на тези въпроси. Обезпокояващо е и, че през октомври сме получили по-малко мляко от октомври 2015 г., както за всички видове животни/-1274т/ така и от кравите /-860т/.

Изкупните цени според статистиката към края на ноември показват стабилизирането им в повечето райони на страната, и максималните цени вече са от порядъка на 0.75л в за кг. мляко, а като средно може да се приеме 0.65 лв. Може би най-доброто е, че в райони където цените винаги изоставаха, като Плевен, Добрич, Благоевград и др. също са на 0.60-0.65лв. Има и райони където цените изостават с хода нагоре, но това се дължи най-вече на отдалечеността на фермите и малкото количество мляко, което се предлага в тези райони. Всъщност това е и отражение на Европейския пазар, което за пореден път доказва, че ако по отношение на субсидии още не сме равни, то по отношение на търговията сме заедно.
Както винаги, Европа е по-бърза от нас и вече са публикувани цените на млякото /краве/ за месец ноември. За ЕС-30.51 цента при 29.81 цента за октомври. Във всички страни има увеличение на цените, с изключение на Белгия, Испания, Франция и Полша, където имаме задържане на цените от октомври. Балтийските републики, които преживяха кошмарно лято с цени за кг. мляко под 20.цента и за ноември бележат ръст и са получили в Латвия-26.73 цента, Литва-27.34 и Естония-29.00 цента. При нашите съседи цените са: Гърция-38.85 цента, Румъния-28.16 цента, Словения-27.01 цента и Хърватия-30.83 цента.

За България цената на млякото която се води за ЕС е 29.82цента. най-високи са изкупните цени за Кипър-56.16цента, Малта-48.92цента, а най- ниски в Унгария-25.11 цента и Чехия-25.21 цента
Ние си позволяваме да направим прогноза, че ще има още ръст в изкупните цени на суровото мляко и вероятно запазването им и за в бъдеще.
Прилагаме справки за :

свали файла от тук –   мляко-2016 год.

свали файла от тук – Milk_products_2016_Montly

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР