Легендите на Холщайна – ПАУНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИЙФ

0

Холщайн истории

Чийф, Бел, Елевейшън, Марк (Cherif, Bell, Elevation, Mark)… това са имена на бици, на които редовно се натъкваме по няколко пъти в повечето педигрета. И това не е изненада, защото те често са били използвани успешно и са в основата на модерното линейно развъждане. Ето защо за нас е важно да знаем не само с какво могат да бъдат полезни тези бици, а и какви са техните слабости. Защото е истина, че потребителите получават информацията за предлаганите бици от фирмите, които произвеждат или търгуват с разплодни животни, семенна течност и ембриони от тях. Съвсем естествено е те да представят най-добрата (идеализирана) картина на продуктите, които създават, развъждат и продават.

1)     ПАУНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИЙФ ( PAWNEE  FARM  ARLINDA  CHIEF )

Много често говедовъдите, които казват за някой бик, че е феноменален – само на базата на продуктивността на малак брой дъщери, после остават дълбоко разочаровани. Защото по-късно, когато бикът  се използва по-широко и се получат резултатите на по-голям брой дъщери, в повечето случаи се оказва, че развъдната му стойност е много по-ниска, отколкото в началото.

Не и в този случай, когато през 1966 год. Джой Силва, работещ във фермата Арлинда в щата Калифорния -САЩ, само 2 седмици след отелването на 4 дъщери на  Чийф каза, че неговият шеф , изключителния говедовъд – селекционер Линдскуг ( WallyLindskoog ), притежава един от най-феноменалните бици в света. Две години по-късно, когато имаше достатъчен брой преценени дъщери, компютърът потвърди това предсказание с една астрономическа преценка на бика Чийф. Дори и по-късно, Когато дъщерите на Чийф се отелваха по цяла Америка и ставаха все повече и повече, резултатите за развъдната му стойност (РС) оставаха впечатляващи. Той беше изключително популярен. Има много пословици за него, една от който е: “Гледайки една дъщеря на Чийф, очакваш да видиш Чийф; доейки една дьщеря на Чийф, очакваш да доиш много Чииф-дъщери”.

НАЧАЛОТО

Всичко започва през 1962 год. във фермата на Уоли Линдскуг “Arlinda  Farm” в Калифорния. Тогава Линдскуг е достигнал до заключението, че силно подчертания млечен тип има за резултат твърде изнежени и слаби крави, които, макар и високо млечни, бързо излизат от стадото. Затова той решава да намери крава, която да е широка отпред (с широк гръден кош) в комбинация с дълга и широка, но суха и изчистена (т.е. незамускулена) крупа. Когато той видял на снимка бременната Пауни фарм Гленю Бюти  ( PawneeFarmGlenvueBeauty), която е била предложена за продажба в щата Небраска, той решил да я купи непременно. Въпреки огромния интерес към Бюти, Линдскуг печели търга за твърде високата за това време цена 4300 USD. Многократно после той казва, че това е най-добрата му инвестиция.

Няколко месеца по-късно Бюти ражда мъжко теле. Тъй Като избора на бика-баща е бил направен от предишния й собственик Лестер Фишер – известния с високата си млечна продуктивност бик Пауни Фарм Рефле Кшън Адмирал ( PawneeFarmRefflectionAdmiral), затова бичето получава името като комбинация – Пауни Фарм Арлинда Чийф. По-нататък за поколения наред селекционери-говедовъди той остава популярен с името Арлинда Чийф, с Което прославя и новия си собстбеник.

МЛЕЧНА МОЩ

Защо Чийф беше толкова забележително популярен? Отговорът е: заради продуктивността, плюс устойчивостта да се запази тази висока млечност.

Въпреки, че беше със средни възможности по спермопродукция, Чийф беше бик  не само с висока млечност на дъщерите – над 30 000 1bs (13 636 Кг), но също и с млечно масло над 1000 lbs(454 Кг), повече от всеки друг бик по негово време.

Известният експерт-анализатор на бици Тед Крюгер (Теd  Krueger), който познава много добре този бик още от самото начало, нарича Чийф “4 пъти плюс.

+ за мляКо;

+ за % мастни вещества;

+ за млечно масло;

+ за тип/екстериор;

В самото начало, когато е видял първите дъщери на Чийф, той не е могъл да повярва на предсказанията на Джой Силва, защото тяхната твърде солидна, здрава конституция, не е отговаряла на общоприетите дотогава представи за високомлечни животни. По-късно обаче този случай променя представите за добър и ефективен селекционен тип.

Кое е особено ценното за Чийф и защо той се приема като феноменален?

Това е комбинацията   от  висока млечна продуктивност и здрава конструкция, необходима  за  продължителното  и устойчиво поддържане на такова  продуктивно ниво.  Това го прави подходящ да запложда крави с огромни възможности за висока млечност.  Тази изключително ценна и желана комбинация , американците наричат „млечна мощ ” ( dairystrength) – желана както за онова време, така и сега.

ПРЕДИМСТВА  И НЕДОСТАТЪЦИ

Един от хората, които е видял през живота си много дъщери на Чийф, е успешният експерт-аналитик в  областта на селекцията на бици – Пийт Блоджет (РеteВ1оdgette.). Той систематизира предимствата и недостатъците по следния начин:

Предимства:

– количество мляко,

– % мастни вещества,

– количество млечно масло,

– ширина и дълбочина на тялото ( точната комбинация   на  здрава  конституция тип), Крайници и Копита.

Освен това той е баща на влиятелни синове, оставили огромно потомство с много ценни Качества. Чийф е ауткрос – бик по най-голям брой чисто кръвни линии Вurke и Оrmsby ,  имайки в 2 генерации кръв от  RagAple (за незапознатите – това е бащата на един от най-известните бици Елевейшьн, друга легенда в Холщайна, за uогото ще разкажем  в един от следващите броеве).

Недостатъци: като такива експертът  Пийт посочва следните качества на Чийф:

– структура на вимето: предава под средното за популацията жлезиста  структура на вимето, с тенденция за месесто виме;

–  едем на вимето: има по-голямо подуване на вимето от средното, което продължава и по-дълго време;

– плодовитост: Чийф  произвежда по-нисък обем

еякулати, не е много добър спермопроизводител и е под средното за плодовитост.

Голям брой негови синове никога не бяха тестирани поради лоша спермопродукция и обем на семенната течност.

Неговото влияние върху плодовитостта идва до наши дни главно чрез неговия правнук  Ротейт (Rotatae) и неговите синове.

Независимо от  проблема с плодовитостта, Чийф има огромно влияние     върху     породата  Холщайн  в света,  особено чрез неговите синове Чийф Марк, Валиант, Глендел, Милу-Бети и др. И, разбира се, чрез техните велики дъщери.

Напр. една от най-известните крави на породата – Бийчер Арлинда Елен (ВeecherArlindaEllen), е дъщеря на Пауни Фарм Арлинда Чийф. През 1975 год. тя става Национална шампионuа на САЩ (и световен рекорд) за млечност, като за 365-дн. лактация при 2-Кратно доене дава 55 661 lbs мляко (25 300 Ккд) при 2.8% м.в.

ЧИЙФ И ВСИЧКИ НЕГОВИ ПОТОМЦИ СА ВИНАГИ ГЛАДНИ

Огромният апетит е една от отличителните черти на високопродуктивните крави – та нали само така ще се осигури необходимото за производството на големи количества мляко! Затова големия апетит и способност да се консумират огромни количества фуражи, е желано качество за млечните крави.

Една интересна случка е много показателна за това качество при потомците на Чииф. По бреме на празненството послучай постигането на рекорда от Арлинда Елен, провеждано във фермата Бийчер в щата Индиана, наред с многото гости, е бил поканен и собстбеника на бика Арлинда Чииф, г-н Линдскуг. Като подарък за Елен той донесъл специално приготвено за нея покривало, декорирано с цветя. Когато го поставили върху нея, тя веднага започнала да яде цветята, което предизвикало възклицания и учудване от представилите на пресата и всички останали. Линдскуг веднага отбелязал:

“Нищо чудно – Чииф и всички негови потомци са винаги гладни… Още веднага след като се роди, Чииф имаше ненаситен апетит, а после и неговите дъщери…”

ОГРОМНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ХОЛЩАЙНСКАТА ПОРОДА

При толкова много велики синове на Арлинда Чийф е трудно да се отличат най-добрите от тях. Редица негови синове, като  WalkwayChiefMark ( Марк ), S-W-DValiant ( Валиант ), GlendellArlindaChief (Глендел ), Milu-BettyIvanhoeChief ( Милу – Бети ), WapaArlindaConductor ( Кондуктор ), I-OStateChiefFord и др., придобиват огромна слава и влияние. Но има различни варианти при техните особености и качества и тяхната предаваща способност към потомството, което прави трудно сравняването им.

Марк – последния син на Чийф, е образец за виме и продуктивност, но при използването му трябва да се внимава за  крайниците и копитата.

Валиант – не винаги е топ-бик за виме, но продължава това качество и неговото влияние чрез  Royalty(и неговия син  RoyaltyMountain),  Spipper , Tesk , WinkenuCubby.

Милу-Бети се отличава с най-голямо влияние чрез неговия син Чеърмен (Chairman), бащата на знаменития Блякстар (Blackstar) (нашите фермери и специалисти го познават много добре, защото той присъства в педигретата на голяма част от използваните у нас понастоящем бици като баща или дядо).

Следва Глендел, чието влияние се простира много ширико в холщайнската популация говеда в световен мащаб – не само като баща на майката на изключително популярните бици Бел Елтън (Ве11 Еlton) и на Прелюд (Ргеlude), но и uато баща на Арлинда Ротейт (АrlindaRotate). Специалистите определят Ротейт Като “Чийф – на квадрат”,  едновременно и по вида на педигрето, и по вида на преценките. Всъщност Ротейт е продукт на много успешен планов имбридинг, където и бащата (Глендел) и майката (Арлинда Чийф Роуз) са потомци на Чийф. Това прави Ротейт един екстремен подобрител на млечността, но се нуждае от внимание и “защита” по отношение на вимето. Чрез Мелууд (Меlwood) и неговия син Белууд (Веllwood!) влиянието на Ротейт може да бъде открито по целия свят (отново за сведение на развъдчиците на Холшайна у нас, тези два бика се срешат в педигретата на голяма част от предлаганите у нас бици от всички фирми)

Вече коментирахме ценното съчетание в генетиката на Чийф – комбинацията висока млечна продуктивност и здрава конституция. Пример за това може да бъдат резултатите за негова дъщеря Арлинда Чийф Линда, използвана до 12 год. възраст и с пожизнена продуктивност 211 000 либри (96 000 кг) мляко.

На 14 год. възраст легендарния бик Арлинда Чийф е класиран по тип и екстериор с особено високата отлична оценка ЕХ-94. Въпреки, че той е роден преди 43 години, на праКтиКа неговата ге-нетиКа все още заема лидерсКи позиции 6 топ-класациите на Холщайнската порода за 2003 год. – чрез 10-те най-използвани и влиятелни бици, които са негови потомци.

Чрез въвеждането на комбинацията висока млечна продуктивност и здрава конституция  в  Холщайнската порода, той издигна породата до изключителни висоти и увеличи нейната популярност.

Чийф е една истинска легенда, продължаваща чрез неговите потомци.

Доц. д-р Милена Панайотова, по материали на  Jan Bierma

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here