Румъния – от януари данък “Боклук”

0

От Януари 2017г. в Румъния влезе в сила такса за депониране на отпадъци в депо. Таксата е около 20 евро /но ще се увеличи до 30 евро/тон през 2018 год. Властите са поискали разсрочване от няколко години за плащането на този данък, защото не са осигурили необходимата инфраструктура. Т.е. данък да се покачва постепенно до 20 евро/тон.
Чрез тази такса ще се насърчи разделното събиране на отпадъци и рециклирането им.По този показател Румъния е на опашката в Европейския съюз и страната може да бъде санкционирана от Брюксел.
Тази мярка ще засегне и много фермери, които също трябва да извозват отпадъците от дейността си до депа, дори и торта, ако не са осигурили необходимите условия.
До 2020 г. Румъния трябва да изпълни няколко цели, свързани с околната среда: рециклиране на най-малко половината от общата маса на отпадъци (т.е. хартия, метал, пластмаса и стъкло), да използват 60% от отпадъците от опаковки пуснати на националния пазар, и не на последно място, за да се постигне годишен размер на събрани четири килограма електрически отпадъци на глава от населението,а също така и събирането отделно на биологични отпадъци за компостиране .

Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост (от латински componere – събирам заедно)[1][2], в някои случаи наричан биотор.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here