Германската асоциация на фермерите – ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКА

0

Както вече Говедовъд.ею отбеляза, там където се мисли за бъдещето, там където се мисли отрасъла да се развива напред, вече излязоха отчетите за 2016 год., и се набелязаха мерките за 2017 год.
Ще Ви запознаем накратко с доклада на Германската асоциация на фермерите, за да видим как се отчитат резултати, как се правят прогнозите, какво се дискутира.
Забележете, това е доклад на фермерите.
Дали и при нас ще се появи някога доклад на българските фермери.
Говедовъд.ею

В доклада за състоянието на немското селско стопанство за 2016/17 год. на Германската асоциация на фермерите, съвсем нормално голямо място беше отделено на производството на мляко и млечни продукти на пазара в Германия, ЕС и в световен мащаб.
В Германия 2016 год. бе трудна година за сектор мляко, съответно и за фермерите от този сектор. Цените на суровото мляко още от началото на 2016 год. продължиха да вървят надолу в сравнение с 2015 год., и през юни т.г. депресията достигна връхната си точка.
През септември цените тръгнаха нагоре, но възстановяването ще изисква много време. Средната годишна цена на конвенционалната мляко (4,0% масленост 3,4% протеин) е 26,5 цента . Това е най-ниското ниво от 2009 год., и освен това има намаление в сравнение с 2015 год., което е с около 10 на сто.
Годишните резултати от преброяването на животните, според доклада са – 71 300 млечни ферми, което е 4,6 процента по-малко в сравнение отпреди една година. Действителният брой на млечните крави е намалял само с 0,3 на сто, и вече е 4.3 милиона крави. Средният размер на стадата в момента в германските ферми е 60 млечни крави. Приблизително половината от кравите се отглеждат в стопанства със 100 или повече животни. С около 31.4 милиона тона добито мляко през 2016 год. могат да се похвалят Германските фермери, което е с 0,6% по-малко мляко, отколкото година по-рано. Лек ръст за 2017 год. се очаква както Германия така и за Европейския съюз като цяло.Прогнозата за цените на производителите на мляко е да бъдат на по-високо ниво.След дълъг период на много ниски цени на млякото, цените на производителя за конвенционално произведеното мляко в Германия, значително се повишиха отново през септември до декември 2016 год. През следващите месеци, производителите на мляко, могат да очакват по-нататъшно значително положително въздействие, според експертите. За първата половина на 2017 год. се приема, че средната цена ще бъде над 30 евро цента за килограм мляко.
Млякото на ЕС и неговото положение в дейността на световния пазар
Световно производство на мляко: Световното производство на мляко се увеличава, според Организацията по прехрана и земеделие (FAO) през 2016 год., което представлява увеличение от 1,1 на сто, за да достигне 817.2 милиона тона, което си е малко връщане назад в сравнение с 2015 год., когато ръста беше 1,9% .
Увеличението се дължи на по-високото производство в много региони на света, особено в Индия (4,8%) Пакистан, Турция и САЩ (2.0%), където са били над средния ръст на производството записан за света. Темп на растеж на ЕС попада под средното (+ 0,6 на сто).
Най-големите млекопроизводители: Европейският съюз, е с дял от 20 на сто и е най-големият производител на мляко в сравнение с целия свят. Производството на мляко на ЕС през 2016 год. възлиза на 165.7 милиона тона. Кризата с мляко в повечето страни от ЕС е довело до намаляване на броя отглеждани крави.
Вторият по големина производител на мляко в света е Индия с 160.4 милиона тона, следвана от САЩ с 96,3 милиона тона.
Износ: Превърнат в еквиваленти на млякото, 26% от световния износ се реализира от Европейския съюз.
Германският износ на млечни продукти бе значителен в сравнение със същия период на миналата година и се е увеличил до 4%.
Най-големият износител на млечни продукти в света е Нова Зеландия, на страната се падат 27% от всички в световен мащаб, търгувани млечни продукти. Износа основно се реализира в Китай и Русия и страните от Азия. И вече и Африка.
Цени на млечните продукти на световния пазар: От май 2016 год. индексът на цените на ФАО за млечни продукти непрекъснато се увеличава, и през октомври 2016 год. той отново е достигнал нивото на март 2015 год.
Всички млечни продукти по този начин показват нарастващите тенденции на цените.източник:DW
Говедовъд.ею .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here