Програмата “Тестаж” – за ирландското месодайно направление

0

Много от нашите читатели ни пишат, че малко се пише за месодайното говедовъдство. Вероятно е така защото в млечното направления проблемите са по-големи. Независимо от това ние публикувахме много стойностни материали предоставени ни от развъдчика – фермер Павлин Антонов.

Сега искаме да ви запознаем с резултатите от втория етап на провежданата пет годишна програма „Тестаж”, реализирана от развъдната организация на месодайното направление на Ирландия.
Самата програма се осъществява с доброволното участие на фермерите. В програмата са включени за наблюдение 3000 юници, отглеждани в повече от 30 стада, които са произвели над 8500 телета за първите четири години на наблюдението.
В началото на тестажа животните са били разделени на пет групи, като най-добрите попадат в първа група за да се стигне до пета група. Групите се наблюдават по:
-♦ Възраст първото отелване;
-♦ Интервал на отелване;
-♦ Среден дневен прираст на потомство;
Получените резултати от програмата се предоставят на земеделските производители с финансов стимул за достигането на повече от тези високи индекси в стадата си, за да им се помогне да се подобри ефективността, и на свой ред да се  увеличи  производството и рентабилността.
Възраст на юниците за първи отелвания
По-малко от 20% от юниците в Ирландия се отелват за първи път между 22-26 месеца. Понеже месодайното говедовъдство е индустрия, е добре да се понижи възрастта на първо отелване на юниците близо до 24 месеца, което е възможно и ще допринесе за нарастването на продукцията и последвалите икономически ползи. В стадата включени в програмата, тези с пет звезди имат средна възраст от 1-во отелване на 865 дни (28,5 месеца). Едно звездните са се отелили 58 дни по-късно или средно на 923 дни (30,5 месеца).
Отелване – интервал
Интервалът между отелванията на националното стадо е 407 дни. Следователно, губят се 42 дни (6 седмици) на година. Това води до огромни икономически загуби от фермите. При програмата “Тестаж” има разлика от 11 дни в интервала на отелване между пет звездни и едно звездни крави. Пет звездните крави имат средно интервал от 378 дни, докато при едно звездните кравите периода е 389 дни.
ADG на потомството
Производителността на мляко от крави с бозаещи телета се измерва чрез наддаване на теглото, изразено чрез техните телета. Теглото се записвана на национално ниво всяка година, претеглянето се извършва рутинно в стадата по програмата, която гарантира, че са налице достатъчно данни за теглото, за да се направят анализи. Пет звездните крави имат прираст от 1.24 кг, а при потомството на едно звездните крави прираст от 1,03 кг, разликата е от 0,21 кг. Ако приемем, че отбиването е на възраст от 250 дни, това се равнява на допълнителни 52,5 кг или увеличаване на цената с 100-150 евро.Снимка на Нсг България.

Източник:FarmersMagazin

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here