НАРЕДБА № 4 – за производството на суровини и храни от животински продукти

0

Един от начините за увеличаване печалбата на фермера, е директно да излезе на пазара и продаде продукцията си във вид, който ще заинтересува купувача и го накара да я купи. За да се стигне до продажбата обаче, е необходимо да се спазват всички нормативни документи имащи отношение към това.
Една от основните Наредби от свитъка от Наредби и Правилници е:

НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ЮЛИ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ, ТЯХНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА.
Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.60 от 22 юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 17 юни 2016 год.

Така че, всеки заинтересуван трябва много добре да се запознае с тази Наредба. Също така много добре да се запознае със ситуацията на пазара, защото „борбата е безмилостно жестока”.
Фермера ще трябва да се изправи срещу един отбор опитни играчи – търговци на животни, преработватели, дистрибутури, снабдители, търговци на едро и дребно, и накрая за капак – проверки от БАБХ, НАП, МВР и още някоя друга институция. Така че, четенето е много важно, за да се влезе в битката за ниша в пазара.Свързано изображение
По важните изисквания са:
♦ Основно се сблъскваме пак с прословутия чл.137 от ЗВМД.
Фермата трябва да има регистрация па този член.
♦Колят се животни само от един вид, или в комбинация, но има определен брой за деня обработени животни;
♦ Кланичния пункт трябва да има най-малко две помещения, които се позволява да се използват за различни операции, когато не се извършват едновременно и след съответното почистване;
♦ Следващите условия са съвсем нормални и необходими – най-малко един хладилник, разделяне на работни дрехи от другите, съхранение и унищожаване на отпадъците при клането;
♦ Изискванията за работа в т.н транжорна са облекчени до минимума и са напълно изпълними;
♦ Кланицата се одобрява от БАБХ, и при всяко клане собственика трябва 24 часа предварително да извести ОД на БАБХ;
♦Нормално е при отпадането на някои изисквания за големите кланици да се ограничи и да се постави и годишен лимит за клане, който също е упоменат в Наредбата;
Говедовъд.ею

Свали прикачения файл: – Наредба 4 за специфичните изисквания към производството на сурови храни от животински произход, кланичните пунктове, транспортиране и пазар

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here