ХОЛЩАЙН за Гърция

0

В програмата на Говедовъд.ею е предвидено да ви представим европейските говедовъдни развъдни организации, техните цели и задачи, услугите които оказват на своите членове, организацията на работа и всичко друго свързано със селекцията и развъждането на говедата. Така както ви представихме Холщайн за САЩ. Реда по които ще правим представянето ще бъде следния: най-напред ще ви запознаваме с особеностите на дадената порода, която ще коментираме, след това представяне на съответната Развъдна организации и накрая статистика за стадата. Разговаряхме с Андонис Кутрас фермер от Комотини. Същият е член на УС на асоциацията и заедно с брат си отглеждат над 500 крави от породата Холщайн със средна дневна млечност 38-40л. Няма грешка, нееднократно сме били в тази ферма и гарантираме за тези резултати. Г-н Кутрас предостави информация за Холщайн асоциацията за Гърция, която публикуваме без съкращения:

Говедовъд.ею

Породата Холщайн произхожда от Европа. Историческото развитие на породата е станало в двата северни райони на днешна Холандия – Северна Холандия и Фризийски , където в продължение на векове се е работело за постигане на високо производство на мляко. Еволюцията на породата продължава в Новия свят /Северна Америка/, когато първите черно-бели крави пристигат в Бостън около 1850г. с холандски платноход. Следващите години непрекъснато се внасят крави от Холандия. През това време се създава и организацията Холщайн за САЩ, която създава собствена родословна книга, извършва потбор на животните и дава името на породата Холащйн-Фризииска .

Андонис Кутрас – Породата Холщайн е предпочитана от гръцките млекопроизводители, защото дава повече мляко от всички останали породи въпреки относително по-ниското съдържание на млечна мазнина.
По данни на Съюза на Холщайн за Гърция, контролираните крави в страната ни произвеждат средно по 8.510 кг. мляко за 305 дни.
Съдържанието на мазнини, белтъчини и лактоза е 3,83%, 3,32% и 4,89% съответно, а средният брой на соматични клетки е 396 000. 
Възрастта на първо отелване е 27,6 месеца (2.3) години, преживяемост от 54,6 месеца (4.6 години) с продължителност от 27 месеца на продуктивен живот (2.3 години), интервала между отелванията е 451 дни и периода от раждане до заплождане е 159 дни. 
Тези резултати не са от най-добрите, но пък са подобни на напредналите страни. Например средният добив на мляко от крава в САЩ е 10 158 кг. с 3,64% масленост и 3,05% протеин и активния производствен живот е 2.75години. В Гърция породата Холщайн доскоро имаше 200 000 бр. животни общо, в това число влизат и 60 000 млади животни. След кризата в сектор мляко и нодуларния дерматит броят на фермите намаля, същото се случи с броя на отглежданите крави.
Породата Холщайн е била внесена в Гърция, след 1950 г. и то в малки количества, защото по това време на мода са били кравите комбиниран тип. Кравите Холщайн се разпространяват бързо, в края на 70-те и началото на 80-те години и то във ферми разположени в близост до големите градове. Именно тогава стана ясно, превъзходството на Холщайн кравата. Не е тайна за никой, че преди години гръцките фермери получаваха големи субсидии, цената на млякото също бе добра и фермерите тогава разчитаха основно на вносни разплодни животни, с добра генетика. Ето защо и не можа да се изгради стройна система за производство на бици – тестажа им беше невъзможен.
Успешно дългосрочна опция, да се произвеждат животни за много мляко, налага използването на световно известни бици. От една страна е добре, но от друга се увеличи изключително много процента на инбридинг. В някои страни на средната степен на инбридинга се увеличава с годишен темп от 0.1%, доближавайки се до 5,5%, докато научната мисъл приема максимално този процент да е 6,25%. Използването на генетично качествени бици, които са приплоди на ограничен брой известни родители, които са използвани много широко в миналото, така че степента на кръвно родство превишава в много случаи 15%. Последиците от увеличението на инбридинг е сериозно. Освен общото изтощение се намалява и съпротивата на животните срещу заболявания, видима е намаляването на раждаемостта и увеличаването на мастит и проблеми при крака. Тези явления вече се наблюдават в популацията отглеждана в нашата страна, но не трябва да се забравя, че това зависи и от много други фактори, свързани с управленските звена. Във всеки случай, икономическите последици за производителите са сериозно, тъй като има по-малко телета и намалена продължителност при продуктивния живот на кравите.
Така че, задачата на нашите развъдчици е много тежка. Защото сега сме в дългогодишна криза и не можем да си позволяваме голям брой животни. Освен това имаме вече опити и с кръстосването на Холщайна с други породи за мляко. Ще трябва да решаваме и този въпрос. Ние нямахме станция за изкуствено осеменяване, защото ни беше ясно, че няма да можем да направим тестажа на младите бичета, но сега работим по изграждането на четири депа за производство на ембриони.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here