Кланици във фермите – зелен светофар за румънските животновъди

0

С материала

Дългоочаквана новина за животновъдите на Румъния

Ви запознахме с документа приет  от румънското правителство за облекчаване изискванията при клане на животни във фермите. Днес е старта и румънските животновъди ще имат правото да си направят собствени кланици с малък капацитет и да зареждат с месо ресторанти, столове и др.

От петък, 27 януари 2017, влиза в сила  Разпоредба 140/2016, която определя минималните условия за изграждане  на малки кланици с малък капацитет. Този акт е възможност да се създадат устойчиви местни кланици и да се решат проблемите на животновъдите, които имаха досега, особено в райони където броя на регламентираните кланици бе малък.

Малките фермери на едър рогат добитък, овце, кози и свине, ще могат да колят своите животни в техните  си стопанства. Разбира се, след покриване изискванията на ветеринарния надзор. Труповете или техните разфасовки и органи, получени от клането, ще бъдат продавани на месарски магазини, ресторанти, столови, интернати и магазини за хранителни стоки в Румъния.
За да се приложат тези разпоредби, както и за да се предотврати възможността за доставка на месо и органи на други държави-членки на ЕС или трети страни, ветеринарните служители са длъжни да изпълнят редица изисквания.

Как ще работят тези кланици. В тези малки кланици, интегрирани към ферма, ще може да се колят до 50 броя на месец овце, кози или свине и 10 броя на месец ЕПЖ или при комбиниране на едрия рогат добитък с други видове животни, не може да се колят повече от 1,5 ЖЕ на ден (животинска единица).
Резултат с изображение за месо в кланицитеЗакон за клане урежда възможността и за малки кланици и центрове за клане. Малки, неземеделски кланици могат да колят до 200 броя на месец овце, кози и свине и 40 броя ЕПЖ на месец или комбинирането на говеда и други видове животни, и не може да надвишава 5 ЖЕ на ден. Центровете за клане, в чиято дейност влиза приемане, настаняване и клане на малък брой животни, могат да колят месечно 100 броя овце, кози, свине и 20 глави ЕРД или комбинация от видове, които не може да надвишават 2 5 ЖЕ на ден.

ВНИМАНИЕ! Ако в най-малките кланици са заклани възрастни говеда и овце, е необходимо да има хладилник за съхранение труповете и се изчакват резултатите от ветеринарните тестове определени за тези животни от Наредбите за контрол. Животните за клане, трябва да бъдат идентифицирани и придружени от задължителното здравно удостоверение, което да документира информацията за хранителната верига и други документи за самоличност, които се изисква от закона. Официалните ветеринарни лекари ще приемат тези кланници и ще ги определят в коя категория влизат. Източник:-kanal3.ro

Говедовъд.ею

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here