Още за млякото на Русия

3

Няма как, трябва да коментираме и за Русия. Някой ще каже, какво ни интересува. Все пак това е една от най-големите страни, с огромен потенциал и винаги трябва да е под погледа на бизнеса. В статията на проф. Дарджонов:

На какво се дължи спадът в руското млекопроизводство”

виждаме изводи, които важат и за нашата страна. Той смята, че една от причините за намаляване производството на мляко в Русия е не осигуряване условия на по-малките ферми да се развиват и казва:

“Няма желаещите да се занимават с животновъдство, и в Русия и при нас”.

Да, няма ги защото не чувстват закрилата. За тях не се полагат грижи за професионална подготовка и много още други неща, в т.ч. надеждна закрила от мафията и монополите. Това е и нашия проблем, затова и се захващам с тази тема. Много от решенията са сходни, дори еднакви, но не се търсят нито там нито тук. Само се констатира факта, че ги няма желаещите и продължаваме да търсим спасението в едрото.
Темата за едрите и по-малките производители не е от днес. Тя винаги е стояла на дневен ред и винаги е била причина за разединяване на фермерското съсловие. Тук трябва да отбележим,че тази ситуация се използва много умело от политиците при дадени ситуации без да се мисли не само за бъдещето, а и за настоящето. Говедовъд.ею публикува няколко материала за руското говедовъдство. Разказахме Ви за големият проект ва рамките на 65 милярда рубли с което ще бъде подпомогнат сектора до 2025 г за да може страната да си осигури необходимите количества мляко. Тези въпроси не трябва да се разглеждат едностранно и ние като демократична страница на говедовъдите даваме трибуна на всеки, които иска да вземе отношение по този и други въпроси и проблеми. Предлагаме Ви да прочетете коментара на Тодор Арбов, нашия консултант по говедовъдство от Канада.
Говедовъд.ею

Бих искал да взема отношение по ситуацията в сектор мляко на Русия. По официални данни на Оперативния информационен център за  надоя и реализацията на  млякото  от 23.01.2017 г на Руската федерация,  през 2016 година полученото мляко е с 4.1% в повече, в сравнение с 2015 година. Европа изобщо не трябва да се надява на значителен износ за Русия след падането на ембаргото. Млякото в Русия се разпределя по следните производствени групи:

1. 56% от млякото се произвежда от големи ферми, принадлежащи на холдингови компании или акционерни дружества (всички са частни, в Русия почти няма държавни селскостопански предприятия);
2. 38% – от млякото се произвежда от фермерски стопанства (около 50-200 крави в стопанство, семейна собственост);
3. 6% от млякото се произвежда от крави, които се отглеждат от селското население;

Основният износ на млечни продукти от ЕС  беше за Русия. Падането на квотите заедно с руското ембарго доведоха до кризата в млечния сектор на Европа. И двата фактора няма да се изменят, така че Българските фермери трябва да започнат да мислят за ефективно и конкурентноспособно производство, а не само за субсидии.

Тодор Арбов – Канада

3 КОМЕНТАРИ

  1. Няма страшно,ще се намерят асоциации да издействат от държавата пожизнени субсидии.Тамън нашите млекопроизводители свикнаха на субсидийките и сега – Произвеждайте! Толкова много програми за източване….ще ти произвежда някой друг път!

  2. Абсолютно сте права. Нашата позиция също е най-напред производство и след това субсидийте. Може да получите допълнителна информация в Говедовъдни новини 5.

  3. По данни на Федералната служба за статистика в раздела за селско стопанство, лов и горско стопанство през 2016 година във всички категории стопанства е произведено 30,724 мил. тона мляко, срещу 30,797 мил. тона през 2015 г или 99,8 %. Съобщеното от колегата Т. Арбов повишение с над 4,0 % вероятно се отнася само за определена категория стопнаства. Аз разчитам да вярвам на официалните статистики.
    13.02.2017

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here