Част от развъдните и браншови организации против назначаването на Бисер Чилингиров в МЗХ

0

ДО
ПРОФ. ХРИСТО БОЗУКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

П О З И Ц И Я

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, РЕГИСТРИРАНИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 29 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО и БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОВЦЕВЪДСТВОТО, КОЗЕВЪДСТВОТО И ГОВЕДОВЪДСТВОТО

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР БОЗУКОВ,

Напоследък в медийното пространство се тиражира новината за назначаване на Бисер Чилингиров като Ваш съветник по животновъдство. Тази информация силно ни обезпокои, тъй като добре познаваме обявената персона.
Претенциите на Чилингиров за компетентност и обективност силно противоречат с показаното от него досега като собственик на животни и ръководител на Националната овцевъдна асоциация.
Животновъдните умения, знания и трудолюбие доведоха до измирането на повече от половината му стадо от глад през 2014г. и уличаване от ДФЗ за неспазване на програма Млад фермер. През 2010 г. Развъдната асоциация за местни породи овце прекрати едностранно договора за работа с Чилингиров поради повтарящо се безразличие и неспазване на елементарни дейности по чистопородно развъждане за консервация на застрашената медночервена шуменска овца.
Организационните способности и работливост на Чилингиров като председател на НОА не бяха отбелязани с никакви резултати, като за 6 години той не проведе нито едно съгласуване с Управителния съвет, но се обозначи с множество благодарствени писма към ръководството на МЗХ от името на НОА. Допълнително стана известен факта, че като председател той не е приключвал и финансовите години, като не е подавал годишни данъчни декларации пред НАП. За това, както и за други финансови нарушения е изпратен сигнал до районна прокуратура гр. Шумен.
Компетентността на Чилингиров, показа колко не е запознат с елементарни положения от зооинженерната наука, което демонстрираше в публичните си изяви, касаещи продуктивността на овцете и козите. Коментарите му за пазарните механизми в животновъдството предизвикваха смях не само у обикновените животновъди, но и в структурите на месо и млекопреработвателите.
Непознаването на законовата и подзаконова нормативна уредба, както и незнанието му как тя се създава и прилага е факт, който ни е удивлявал с неадекватни предложения, когато сме участвали в работни групи по различни казуси. Според нас единственият му „успех” е злословенето срещу развъдните организации и неадекватни коментари в социалните мрежи по значими за бранша теми.
Бисер Чилингиров не се ползва с никакъв авторитет не само сред развъдчиците, но и сред обикновените животновъди, като нито една от двете страни не го припознава като свой представител.
Ето защо ние възразяваме и не приемаме назначаването на толкова компрометиран, неук и отхвърлен от бранша съветник, който освен с нарушаване на публичния имидж на МЗХ може да доведе до преки вреди за целия животновъден бранш.
Господин Министър, умоляваме Ви да не принизявате значимостта на държавната администрация с назначението на безпринципни и компрометирани личности.

РАЗВЪДНИ и БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ:

 • НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ КОЗИ
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ОВЦЕ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА ПОРОДА ОВЦЕ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ПОРОДАТА ЛАКОН В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЦИГАЙСКИ И МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ В Р БЪЛГАРИЯ
 • РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
 • РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА АБОРИГЕННИ ПОРОДИ ОВЦЕ ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БРЕЗНИШКА ОВЦА
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АВТОХТОННИ ПОРОДИ КОЗИ В БЪЛГАРИЯ
 • ДРУЖЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВЪЖДАНЕ НА МЕСТНА ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКА РОДОПСКО ГОВЕДО И ДЖЕРСЕЯ
 • АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА КАФЯВАТА ПОРОДА
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЕСТНИ ПОРОДИ ГОВЕДА
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ИЛ ДЬО ФРАНС В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ НА ОВЦЕВЪДИТЕ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА РЕДКИ АВТОХТОННИ ПОРОДИ – КАЛОФЕРСКА ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ГОВЕДАТА ОТ ПОРОДИТЕ МОНБЕЛИАРД И СИМЕНТАЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here