Войната на етикетите

0

Безшумно минава у нас един скандал в Европа свързан с етикирането на млечните продукти. Пет държави –  Португалия, Италия, Гърция, Литва и Финландия са поискали разрешение за това от ЕС.

Португалия и Италия успяват след много усилия на техните евродепутати да получат одобрението за етикирането. Това предложение е оборвано на свой ред от Европейската асоциация на млекопреработвателите и Асоциацията на млечните храни в Европа. Те са изразили несъгласие със задължителното етикиране на произхода на млякото, като твърдят, че това ще има отрицателно въздействие върху производителите, намиращи се в близост до граничните райони.Така ще се повишат цените и ще се попречи на търговията в рамките на единния пазар.

Въпреки това възражение, етикирането получи подкрепата на ЕП. На 05.12.20016 год. депутатите отново гласуваха в подкрепа на задължителното етикиране за всички видове млечни и месни продукти, за да се възстанови доверието на потребителите. Резолюцията беше приета с 422 гласа за, 159 против и 68 въздържали се.

Италия веднага обяви, че задължителното етикиране ще влезе в сила след  90 дни и ще важи до 31.03.2019 год., когато ще се публикува доклада за оценка на развитието на пазара. В Португалия това етикиране ще продължи също две години, където задължително ще трябва да се упоменава произхода на млякото, съответно и на млечните продукти, както и в Италия. Министъра на земеделието на Португалия каза, че: – “Тази мярка се приема от сектора, като много важна. Потребителите ще отидат недвумислено при щандовете  да избират между мляко произведено в Португалия и мляко произведено в други страни”.

Сега се очаква отговора на млекопреработвателите.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here