САЩ – Броят на месодайните говеда продължава да расте

0

Нарастването на броя на говедата в САЩ през 2016 година предвещава увеличение на производството на говеждо месо и през следващите 3 години.

Брой на месодаините крави в САЩ(милиони глави)

През 2016 година общият брой говеда се е увеличил с 1.8% и на 1 януари 2017 година е бил 93.6 милиона глави. Броят на кравите е нараснал с 2.9% до 40.6 милиона глави – най-големият от 2009 насам. С най-голям дял са месодайните крави – 31.2 милиона глави.

Женските телета като процент от всички телета за угояване са били 31.9% – най-ниският показател от 1974 година насам. Това е причината и за увеличаване на броят на месодайните  ремонтни юници до 6.4 милиона глави, което представлява ръст от 1.2% в сравнение с предходната година. Броят на месодайните ремонтни юници е най-високият от 1997 година насам.

Ланс Зимерман от компанията Cattle Fax, занимаваща се с анализи на месодайното говедовъдство в САЩ, съветва фермите които отглеждат бици за разплод, да се съобразят с реалното нарастване на броя на месодайните крави и юници. През 2016 година броят на биците по тежки от 250 кг е нараснал с 4% до 2.2 милиона и може да се окаже, че през 2017 година ще има повече от необходимия брой мъжки животни за разплод. В такъв случай много от фермерите, които не предлагат най-добрата генетика, няма да могат да продадт отгледаните за разплод бици.

През следващите 3 години пазарът ще се стабилизира,но не се очаква съществено увеличение на цените. За есента на 2017 година прогнозата е $3.3/кг за живи месодайни мъжки телета от 230 до 270 кг, предназначени за по-натаъшно угояване  и $2.90/кг за такива от 320 до 360 кг.

Тодор Абров, Канада

Говедовъд.ею

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here