Говедовъдна ферма – Легаси Фармс

0

Консултанта по говедовъдство Тодор Арбов е посетил тази ферма преди десет години, запознат е с работата в нея и ни предостави материал с промените които са направени  в нея за изминалият период, за внедрените новите технологии и нови успехи.

Говедовъдна    ферма – Легаси Фармс – Уисконсин, САЩ

Родни и Бренда Шлонегер основават Легаси Фармс през 1977 год. Техните 4-ма сина – Джош, Рюбен, Джон и Ноа – участват активно във фермата. С нарастването на семейството нараства и фермата – от 30 на 120 крави, след това на 450, а днес вече има 950 крави от породата Холщайн. През 2015 година започва строителството на нов обор с тунелна вентилация.

ферма – Легаси Фармс – Уисконсин, САЩ

През 2016 год проектът е завършен. Решението за такъв тип обор е взето заради климатичните условия в Усконсин. Зимните температури понякога падат до -25С и с голямо количество снеговалежи до 150 см за сезон. През лятото обаче, температурите често надхвърлят +30С с влажност на въздуха над 90%. Оборите с тунелна вентилация предлагат оптимални условия за регулиране на микриклимата при екстремни температури през зимата и лятото.

ферма – Легаси Фармс – Уисконсин, САЩ
ферма – Легаси Фармс – Уисконсин, САЩ

“Постелята” в леглата е от пясък, което дава допълнително предимство при профилактика на мастита. След пускане в експлоатация на новия обор рязко намаляват проблемните животни във фермата и в момента маститите са под 1%. Обикновено има само 2-3 крави със здравословни проблеми по всяко едно време.

Следват 5 съвета от семейство Шлонегер

 1. Постеля от пясък

“Преди 3 години решихме да заменим матраците в стария обор с пясък. Беше много работа, но си заслужаваше” казваРюбен.

При планирането на новия обор решават всички легла да бъдат с пясък.Чист пясък %

 1. По-голяма доилна зала

При строителството на новия обор е подменена старат доилна зала паралел 2х8 с нова 2х16. Новата зала дава по добра възможност и достатъчно време за прилагане на правилни процедури на доене.

 1. SmartDairy система за управление

Новата доилна зала включва СмартДайри система за управление на фирмата Боуматик. Системата контролира автоматично пулсацията, млекомерите и откачването на доилните апарати. Добавянето на тази система позволява еднократно доене на стадото да продължава не повече от 6 часа. Системата също така дава информация за дневното количество надоено мляко за всяка крава. Тази информация помага много за вземане на оперативни решения при управлението на фермата.

 1. Бонуси на работниците

На всеки 4 седмици работниците в доилната зала имат шанс да получат бонус от $25 за чистота на филтриращите чорапчетата и общата хигиена в доилната зала. Това помага за поддържането на добри хигиенни практики.

 1. Писмени протоколи

Във фермата има разписани стандартни операционни процедури (СОП) за всяко работно място. Това помага за по-добра комуникация и внедряване на оптимални практики в общия технологичен процес. Специално доячите се събират на всеки две седмици за обсъждане на съществуващите процедури и добавяне на необходимите изменения.

Като доказателство, че производствените процеси са оптимално регулирани, може да послужи следният отчет от 3 февруари 2017.

 • Age = възраст на кравите в години и месеци
 • DIM = дни от началото на лактацията
 • Milk = количесто мляко на ден във фунтове; разделете на 2.2 за превръщане в килограми
 • PCTF = % млечна мазмнина
 • PCTP = % протеин (добавете 0.19% за да го сравнявате със същия българския показател)
 • SCC = брой на соматичните клетки в хиляди

При анализ на таблицата се получават следните средни стойности за тази група крави:

 • Age 4-6 = средна възраст 4 години и 6 месеца
 • DIM 98 = среден брой дни от началото на лактацията 98
 • Milk 137.5 lb = средно количество мляко от крава на ден 62.5 кг
 • PCTF 4.58 = среден % млечна мазнина 4.58%
 • PCTP 3.47 = среден процент чист протеин 3.47%
 • SCC 36 = среден брой соматични клетки 37 хиляди

При това групата от 30 крави е доста разнородна. От таблицата се вижда че възрастта на животните варира от 3 години и един месец (2-ра лактация) до 6 години и 11 месеца  (6-та лактация); дните от началото на лактацията за различните крави са от 15 до 275. Но дневния млеконадой за повечето крави е от 55 до 70 кг.

Няколко фактора влияят за получаване на тези отлични резултати:

 1. ГенетикаAshley Yager – бременна на 70 дни, 78кг дневен млеконадойГеномната оценка на юница, родена през май 2016, в TOP-100 класацията на САЩ
 2. Отлично качество на грубите фуражи
 3. . Здарви и комфортни на крави
 4. Добро управление
 5. Расте новото фермерско поколениеГоведовъд.ею