В спора се ражда истината. Тодор Арбов срещу анализа за месодайното говедовъдство

0

През последните години се заговори за месодайно говедовъдство в България. Причините са ясни – повишените изисквания към млечното говедовъдство, ниските изкупни цени за млякото, митът че нашите пасища са несвършващи, по-малкото грижи за животните по отношение на храненето и здравеопазването.
Да ама не – казваше един наш сънародник.
Много от нас си представят, че месодайното говедовъдство е проста работа и заплодим ли крава от порода или без порода с месодаен бик и вече сме месодайна ферма. Съвсем нормално да е така, защото не се казваше на фермерите истината, че за да станеш месодаен говедовъд и да печелиш не е толкова проста работа. Всъщност истината я каза преди няколко месеца най-добрия търговец на месодайни животни на Ирландия. На въпроса какви ще бъдат цените за нашите телета, той отговори:
– “Момчета, направете си породите, нахранете животните, тогава търговците сами ще ви намерят”.
Кратко, точно и ясно. Долу-горе на същото ниво ни е информацията и анализите за месодайното говедовъдство. Нормално е да се греши в сегашните анализи, защото никога не сме имали месодайно говедовъдство в по-големи размери, нямаме и информация почти за нито един компонент, които оформя това говедовъдство.
Фермера обаче трябва да знае истината, трябва да знае всички варианти в производството за да направи своя правилен избор по отношение на порода, технология на отглеждане и маркетинга .
В тази връзка през месец февруари бе публикуван анализ за месото на България
БАЗОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕСО В БЪЛГАРИЯ.
Това е един от първите анализи за месодайното говедовъдство на страната , което на практика все още го няма.

Месото на България – 2017 – 2021 година

Предоставяме на вашето внимание забележките на Тодор Арбов относно анализа, /един международен експерт по говедовъдство с голям авторитет в чужбина, който се опитва да помогне своята родина макар и с критични забележки/.

Говедовъд.ею

Коментар за секция “Говеждо месо”

За да имаме успешно месодайно говедовъдство в България, най напред трябва да измислим съответните думи, за да говорим на един и същ език. За съжаление терминология за месодайно говедовъдство на български почти липсва. Под името говеждо месо не се прави разлика между такова от млади, специално угоени говеда от месодайни породи и месо от стари млекодайни крави. Авторите говорят най-общо за говеждо и телешко месо и срамежливо употребяват термина “крави с месно направление”, което на обикновен български език не може да означава “крави от месодайни породи”, а по скоро означава “крави от кол и въже”, които не се доят, а се отглеждат за субсидии. До тук с лингвистиката. 

Сега да погледнем графиката “Брой на крави месно направление”.
Не ви ли се струва, че има нещо много странно и нелогично в този пик на кравите с “месно направление” през 2015 година, който след това веднага изчезва?
Какъв е този анализ уж от 2017 година, в който за изминалия вече период 2014-2016 година има етикет “предвиждания”? Къде са истинските статистически данни за този период? Цифрата 78 хиляди крави (не говеда) за 2015 година граничи с научна фантастика.
В България кравите, отглеждани като родителско стадо, специализирано за производство на месодайни говеда, са в пъти по малко. 
Базисна статистика за месодайното говедовъдство трябва да отрази поне следните показатели:

  • Крави за разплод;
  • Ремонтни юници; 
  • Бици за разплод;
  • Говеда за угояване;

В анализа се говори общо за цени на говеждото месо, без да се прави разлика между породи за месо и мляко, или техни кръстоски.
Също така не е дадено определение кое месо се смята за телешко – до каква възраст на говедата или до какви килограми. 
Всички политически партии в България, които се изредиха на власт през последните 20 години, твърдят че доходите на населението и жизнения стандарт са нараснали, а графиката за потреблението показва точно обратното – потреблението на говеждо намалява от 2000 година насам.
Може би се дължи на факта че, анализаторите пак работят с “предвиждания от 2011 година насам? Или на бързо нарастващия сив сектор? Или наистина покупателната способност е намаляла? 
Таблицата “Производство на говеждо месо” също буди съмнение за истинност. Защо и къде ще изчезнат повече от 20 хиляди “крави с месно направление” през 2017 година? И как точно е направена прогнозата за 2018 година до последната глава – 39,754? 
В графиката и таблицата е показана тенденция за намаляване на вътрешното производство, а в текста се говори за обратната тенденция на увеличаване на вътрешното производство. 
То каквото животновъдството, такива и анализите.
Няма ли най-после някой сериозно да се заеме с разработване на стратегия за развитието на месодайното говедовъдство в България?

 За Говедовъд.ею
Тодор Арбов, Канада

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here