Протокол от заседанието на УС на ДФЗ – 10.03.2017

1

   Р Е Ш Е Н И Я :

Решения по т.1 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс по схемата на държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по„Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” за 2017 г., в размер на 1 млн. лв.
2. Средствата се предоставят по параграф 43 – 00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи;
3.Приема Указания за предоставяне на помощта.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.2 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция” за 2017 г., в размер на 1.5 млн. лв.
2. Средствата се предоставят по параграф 43 – 00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи.
3. Приема указания за прилагане на схемата на държавна помощ.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.3 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс за организиране на изложения през 2017 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” в размер на 1 500 000 лв
2. Средствата се предоставят по параграф 43 – 00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за Държавни помощи;
3. Приема указания за Прилагане на помощта през 2017 г.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ -няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.4 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на следните асоциации и организации:

 • Национален съюз на градинарите в България – 27 650 лв;
 • Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци – 40 000 лв.;
 • Национална асоциация на млекопреработвателите – 160 000 лв.;
 • Български киноложки клуб за Българско овчарско куче – 30 000 лв.

2.Средствата се предоставят по параграф 43 – 00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.5 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс по схема на държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни” за 2017 г., в размер на 100 000 лв.
2. Средствата се предоставят по параграф 43 – 00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.6 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс в размер на до 90 000 000 лева за изплащане на подпомагането по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2016 г.
2. Средствата по т. 1 се предоставят от параграф 43 – 00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет Държавен фонд „Земеделие” за 2017 г.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.7 от Протокола
1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Военномедицинска академия (ВМА) – София ·компютърни конфигурации IBM Think centre А52 -40 бр. при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3
от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие”, във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.8 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс в размер на 400000 лв. за изплащане на средства по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми с изтекъл бюджетен код на база изпълнителни листове и/или съдебни решения от утвърдените със Закона за държавния бюджет на Р. България за 2017 г. средства по параграф 43 – 00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2017 г.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
Решения по т.9.1. от Протокола
1. Освобождава г-жа Лозана Василева като заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”

Резултат от гласуването:
ЗА – 8
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1

2.Избира за заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” г-жа Гея Георгиева с ресор на отговорност „Директни плащания на площ” и „Информационни технологии”.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

3. Избира за заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” г-жа Иванка Багдатова–Мизова с ресор на отговорност „Пазарни селскостопански механизми”, „Технически инспекторат”, „Държавни помощи”.

Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Говедовъд.ею

1 КОМЕНТАР

 1. ДФЗ каквито и решения да взима, те няма да помогнат на земеделците.
  Ако ДФЗ продължава да е развъдник на рекет и кражби, то този фонд е вреден за земеделието и България.
  Юлиан Марков е началник на “Борба с измамите” един от най-големите измамници и рекетьори в ДФЗ, направил на хиляди земеделски стопани мръсни педалски рекет номерца. Схемата му е да използвлзва прокуратурата като маша и инструмент за натиск и изнудване.
  Това описва точно и еднозначно ставащото в ДФЗ-РА.
  Дано новото ръководство на фонда извърши решителни действия в посока, която да покаже, че ще има реална промяна и не са част от тази схема. Действията са от значение. Дано има такива незабавно посока и полза на земеделските стопани и против рекета извършван от алчни, безкруполни “експерти” като г-н Юлиан Марков!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here