Истината за бизнеса с Paulownia: печалба до 30 000 евро от хектар

Приходи от 30 000 евро от хектар засята култура – Пауловния, са хит в съседна Румъния, което вече е предпоставка за създаването на нов бизнес в селското стопанство.
През 2011 г. Пол Басок осъществява първата си сделка с Paulownia Бистрица в Румъния. Този вид е внесен в страната през далечната 1973 г., но само с декоративни цели, а не за производство на биомаса или дървен материал
Пол Басок разказва, че е започнал отглеждането на Paulownia, като е избрал сорта на случаен принцип, от съществуващите 28 разновидности.”Случайно ” нацелва сорта и вече има създадена плантация от 800 хектара, която е в няколко района на Румъния.
В Румъния най-подходящи от гледна точка на климата и почвата са следните видове: Paulownia липа, Paulownia elongata и Paulownia Shang а разпространението на арктическа Paulownia, и Paulownia fortunei е само по препоръка от специалисти. Друга препоръка е свързана с рН на почвата, която трябва да бъде между 4.5 и 7.
Материалът на засаждане – е по-евтин през пролетта.
Тайната на създаване на хектар засаждения, с най-малко инвестиции е когато то се извърши през пролетта – април, май, юни и в краен случай – началото на юли /за северните райони/.
На един хектар земеделска земя могат да бъдат засадени 600 парчета разсад за дървета, отглеждани за дървен материал.
За Пауловията напояването е от съществено значение
Веднъж засадено дървото расте видимо. Почти буквално
След 4-та година на създаването на плантацията, реколтата вече може да се прибира.
Говорейки за овладяване на културата Paulownia,Пол Басок казва, че всичко зависи от вида сорта, който се избира.
По този начин  дървото може да се отглежда за декоративни цели, пчеларство, биомаса или дървен материал. Той признава, че в Румъния повечето клиенти са избрали последния – за дървен материал, който осигурява най-голяма печалба.
“Добива на дървен материал се прави средно след 4 или 5 години от създаването им фермата, когато дървото достига 18 см в диаметър. В най-тежките случаи, прибиране на реколтата се извършва не по-късно от 9-та година “, обяснява предприемачът.
От едно дърво се добива средно по 0,5 кубически метра и предложената цена варира за около 100 евро/кубичен метър дървесина.
А простото изчисление на добива от 600 дървета , е реколтата от 300 кубични метра, т.е. 30 000 евро.
Той казва, че тази година първата култура, ще бъде добита в района на град Арад, и това ще бъде повратна точка за развъждането на Paulownia в Румъния.
“Светът ще види, че реколтата е реална, както и печалбата
Предприемачът казва, че земеделските производители са заинтересовани да инвестират в Paulownia не само за дървен материал, но също така и защото дървото може да бъде засаждано като завеса в горското стопанство, чийто разходи се покриват от европейските фондове.

Паyловния /Paulownia/ известно вече като дървото чудо, както  митът за птицата Феникс, която се родила отново от пепелта, има свой аналог и в растителния свят. Това е китайското дърво Пауловния, което израства отново, след като бъде отсечено. Дървото е бързорастящите видове – за една година височината му се увеличава средно с 3 м, а максималната достига до 15 – 20 м. Само няколко години са достатъчни на дървото да стигне размери, оптимални за добив на дървесина, която се използва в производството на биомаса, пелети, мебели и материал за къщи. Листата му, които достигат до 50-60 см широчина, намират приложение във фармацевтичната индустрия. Дървото цъфти в бледолилави цветове и може да се използва и като декоративен вид.

Паyловния – дървото, от което нищо не се изхвърля!
Паyловния е дървото на бъдещето, което се оползотворява на 100% – от дървесината до листата и цветовете. Засаждането на плантациите с екзотичното китайско дърво, което вече е хит в САЩ и Австралия, са и отличен бизнес, носещ добри печалби.
Непретенциозното за отглеждане екзотично растение, което расте с 3 до 5 метра на година, предизвика огромен интерес сред хората от мебелния бранш заради качествата на дървесината. Тя е без чворове и смолни джобове, гладка и наподобяваща на вид най-екзотичните и скъпи плоскости, установиха при огледа на мострите хилядите посетители на щанда. Еластична и влагоустойчива, тя не се напуква, не попива вода, което прави много икономично байцването и лакирането й. На практика тя не гние, затова я използват за производство на сауни, градинска мебел, подови настилки и сглобяеми къщи.
Дървоядите не нападат Паyловнията  заради големите количества танин, отделяни в дървесината, а не в листата като при повечето растения.
Отглеждането на екзотичното дърво е изключително рентабилно – за 5 години дебелината на ствола му достига тази на 35-годишен дъб.
Оптималната възраст за дърводобив е между осмата и десетата година.
Паyловнията е непретенциозна, единствените грижи при отглеждането й са поливките до втората година /по 20-30 литра на седмица/ и кастренето, за да се оформи хубаво стъбло. Почвите, подходящи за засаждане на екзотичното дърво не трябва да са кисели / с pH не по-ниско от 5,5/, да са пропускливи и подпочвените води да не са по-високи от 1,5 метра.
Бизнесът не е рисков, защото Паyловнията е с изключителна пожароустойчивост.
Китайското дърво пламва при температури над 400 градуса по Целзий,
Листната маса на Паyловнията също се използва – за фураж на животни. Предстой да се направят изследвания за да докаже че листата й са по-хранителни от люцерната,
Съцветията са медоносни и допринасят за развитието на пчеларството. Използват ги и за чайове и сиропи за болести на черния дроб и жлъчката, както и за лечение на бронхити. Екстракти от тях се употребяват в парфюмерийната промишленост, а в испанските ресторанти сервират чашките, напълнени с крем, като суперделикатес,

Температура
Пауловнията (Paulownia) вирее до 2000 м надморска височина като растежът започва през пролетта, когато температурата на почвата достигне 15-16оC. Интензивното отглеждане на Пауловния е оптимално до надморска височина от 700-800м като температурите, при които се наблюдава максимален прираст са в диапазона 24-33оC.

Почви
Пауловнията е високоадаптивна култура и се развива добре на разнообразни почви. Най-подходящи и предпочитани за отглеждане на Пауловния са леките, аерирани и песъчливи почви, с или без наклон. Оптимално е развитието й при дълбоки и добре дренирани почви с рН от 5.0 до 8.9.
Неподходящи са глинестите, скалисти (каменисти), подзолни и заблатени почви. Почви, които съдържат глина над 25% и са с порьозност под 50%, не са подходящи за отглеждане на Пауловния. Пауловния не толерира засоленост на почвата над 1%.
Младите фиданки от Пауловния се развиват добре, когато дълбочината на почвата е 1.5-2 метра.

Валежи
Почвената и въздушната влажност са от съществено значение при отглеждането на Пауловния. Напояване е необходимо, ако количеството на валежите през първия вегетационен период е по-малко от 100 мм на месец. За сравнение – 10 мм валеж доставя 10 литра вода. Напояване е необходимо и в следващите години, ако месечните валежи паднат под 50 мм.
Недостатъчното количество вода забавя растежа, но не води до загиване на растението.За оптималното нарастване на фиданките от Пауловния е особено важно през летните месеци младите фиданки да бъдат поливани с около 20 л вода на седмица средно на всяко растения. Количеството е добре да бъде разделяно на две поливки седмично и през равни интервали чрез капково напояване. Изграждането на капково напояване е препоръчителната технология за напояване при създаване на плантация за стопанско отглеждане на Пауловния.
Вятър
Препоръчва се плантациите да се установяват на места със скорост на вятъра не повече от 28 км/ч. При наличие на по-силни ветрове е необходимо в мястото на засаждане младите растения да бъдат привързани за колчета, които да им осигурят стабилност до формиране на здраво вдървесинено стебло. Не се препоръчва отглеждането на Пауловния в области със силен вятър, скоростта на вятъра, в които превишава 45 км/ч.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАНТАЦИЯ ОТ ПАУЛОВНИЯ
Подготовка на терена
Засаждането на Пауловния се извърша от пролетта до средата на лятото в зависимост от стадия на развитие на избрания посадъчен материал (едногодишни фиданки или млад посадъчен материал), като се препоръчва, терените да имат южно изложение и да са защитени от вятър. Младите фиданки от Пауловния са предпочитана храна на тревопасни животни. Поради тази причина е добре плантациите от Пауловния да бъдат оградени и защитени от тревопасни животни.Когато плантацията се изгражда върху пасища и терени с храстовидна растителност, преди да се започне обработката на земята терените трябва да се почистят от плевели и треви и всякакъв повторен растеж на плевелите да бъде строго контролиран. При наличие на силно заплевяване през пролетта точно преди начало на вегетацията е препоръчително третирането на терена с хербицид, като се внимава препарата да няма контакт със стъблото на дървото.

Агротехнически мероприятия при засаждане
Преди засаждането на Пауловнията е препоръчително терена да бъде изоран на дълбочина минимум на 40 – 60 см с цел раздробяване на почвата и изкореняване на коренищата на многогодишните плевели. Ако почвата е тежка или глинеста, терена трябва да бъде риголване на дълбочина поне 80 см. След първоначалната обработка на почвата се извършва дисковане на терена. След което се преминава към браздене или към изкопаване на дупки за засаждане.В зависимост от качеството почвата, който се определя при извършване на предварителен почвен анализ в местата на засаждане се обогатява с минерални и органични торове.

Говедовъд

1 КОМЕНТАР

  1. Много ще ви се радвам, ако се придържате в сектора на животновъдството, тези дървесни видове ги отсвириха в страната, щото за тях се не дават единни плащания и прочие.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here