Канада – месодайното говедовъдство в цифри и снимки

0

Канада произвежда само 1.8% от говеждо месо в света, но заема едно от първите места по износ, пресметнато на глава от населението с около 45% износ на месодайни говеда и месо годишно. Годишното производство на говеждо месо в света за 2016 година се оценява на 56 милиона тона.
Първите 11 държави в света, произвеждащи говеждо месо за 2016 година.

Канадското годишното производство на месо от месодайни породи е 1.3 милиона тона. През 2016 бе постигнат нов рекорд с износ на 622 хиляди тона месо и говеда от месодайни породи на стойност $3.6 милиарда, което представлява 47% от националното производство.

Канадско месо и живи животни от месодайни породи се изнасят в 56 страни в света, но най-голям дял със 75 % от целия експорт има САЩ. Следващите големи пазари за Канада са Китай и Хонг Конг с 8%, Япония с 6%, Мексико с 4% и Южна Корея с 2%. Изброените страни представляват 96% от канадския експорт. Всички останали 51 старни представляват само 4% от експорта.

Първите 10 държави по експорт на говеждо месо за 2016 година.

Канадската консумацията на говеждо месо от месодайни породи през 2016 е около 880 хиляди тона, което прави около 18 кг (тегло в магазина) месо на глава от населението. Делът на импорта в в канадската консумация на говеждо през годините е между 15 и 20%, като главен вносител с около 60% са САЩ. Консумацията на говеждо месо през 2016 година е спаднала с 7.7% в сравнение с 2015 поради значително поскъпване на цените.

Фермите и телеугоителните стопанства с месодайни говеда в Канада през 2016 година са 68 500. Директния годишен принос на месодайното говедовъдство е $15 милиарда. Общо тази индустрия носи $33 милиарда за Канадската икономика. Всяко работно място в този сектор на икономиката създава 3.5 работни места някъде другаде в Канада. Директно и индиректнo отрасълът на месодайното говедовъдство създава 229 хиляди работни места в Канада.

Общият брой на говедата за месо през 2016 година е 10.5 милиона, като по голяма част от тях се намират в западните провинции Албърта и Съскечуан. На графиката са дадени месодайните крави по провинции.

Средния размер на фермите е 147 глави със средно 63 крави майки, но варира силно между отделните провинции. През 2016 броят на месодайните крави в майчиното стадо е 3.8 милиона.

На тази графика са дадени средните цени за 250 килограмово теле, предназначено за угояване и разходите (в червено) за един фунт в провинция Алберта от 1990 година до 2015 включително

Превърнати в килограми и левове цифрите са следните:

$1/lb = 3.08 лв/кг

$2/lb = 6.16 лв/кг

Вижда се резкия скок в цените през 2013 година след края на световната икономическа криза поради нарасналото търсене и ограниченото предлагане.  През 2016 година повечето месокомбинати за говеда са работили само с 75% от капацитета си.

Цените в провинция Съскечуан на същото 250 килограмово теле през февруари 2017 са били 4.40 лв/кг. Ценовата обстановка започва да се успокоява, тъй като има значително нарастване на майчиното стадо от 2013 година насам.
Генетиката играе голяма роля за успешното развитие на канадското месодайно говедовъдство
Канада изнася годишно живи говеда за разплод, сперма и ембриони за около $240 милиона, като една трета от този експорт е от месодайни породи.
Приблизително 10 хиляди ферми се занимават с чистопородно развъждане, като главната им задача е производството на мъжки и женски животни за разпплод. Годишно се регистрират като чистопородни около 120 хиляди нови месодайни говеда, като половината от тях са Ангус, следвани от Симентал, Шароле и Херефорд. Общият брой на регистрираните чистопородни месодайни говеда е около 600 хиляди.

В Канада се отглеждат 26 месодайни породи говеда, признати от федералното министерство на селското стопанство. Базата на канадското месодайно говедовъдство е създадена върху традиционните британски породи Ангус, Херефорд, Шортхорн и Гелуей.
От 1950 до 1970 са внесени и континентални породи от Европа с цел кръстосване за подобряване прираста и ефективността на бизнеса – Шароле, Симентал, Лимузин, Гелбфии, Салерс и Мейн Анжу. В Канада са създадени и две нови породи – Hays Converter и Speckle Park.
Oтглежда се и черен симентал, който е получен чрез дългогодишно кръстосване с Ангус.

Канадският Съвет за Месодайно Говедовъдство се занимава с общите правила за генетична оценка на всички месодайни породи. През последните няколко години геномната оценка се използва много интензивно. Почти всички бици, които се продават за разплод, вече са с геномна оценка. Съветът дава също препоръки и за правилно използване на кръстсването с цел увеличаване на ефекта от хибридизацията. 2, 3 и 4 породни хибриди представляват повече от половината месодайни говеда в Канада.

Следния документ “Ръководство за избор на месодайни бици” може да е от полза от всички, които са решили да се занимават сериозно с месодайно говедовъдство.

 

Климатичните условия в Канада са различни в източните и западните провинции.
В Алберта и Съскечуан климатът е рязко континентален със зимните температури достигащи до -40С и късо, но горещо лято с температури над +30С, сух и с малко валежи през зимата и лятото.

Въпреки суровите имни условия по-голямата част от говедата зимуват на пасищата при редовно подхранване със сено.

В източните провинции зимните температури са по-умерени  (до -25С) със значитлни снеговалежи. Лятото е по-дълго, но през юли и август температурите често стигат +30С с висока влажност на въздуха.

Отрасълът на месодайното говедовъдство в Канада има тристепенна структура.

  1. Майчини стада (Cow-Calf) – Кравите обикновено се заплождат през април, май и юни за да се отелят през януари, февруари и март. Това се прави с цел за използване на богата пролетна и лятна паша. Юниците от повечето породи се заплождат на едногодишна възраст. Телетата остават с майките обикновено до 6 месечна възраст, след което се отбиват.

Подрастващи (Backgrounding)– телета от 6 до 10 месеца При навършване на 9-10 месечна възраст мъжките телета се кастрират при използване на безкръвни методи. В зависимост от условията тези телета могат да се отглеждат на пасища при подхранване, или на специално оборудвани площадки. Част от тези говеда се експортират за угояване в САЩ.3. Телета за угояване в телеугоителни стопанства (Feedlotс) – от 10 месеца до достигане на кланично тегло обикновено около 13-15 мецеца в зависимост от изисквания на пазара. За различните породи живото тегло в края на угоителния период варира от 500 до 600 кг. Част от юниците, които не са необходими за ремонт на стадото или не могат да бъдат продадени за разплод, също се угояват.При постепенно преминаване към хранене с концентрати, дажбите през втората половина на на угоителния период включват от 70 до 90% зърно. Угояването със зърно прави месото по нежно и добре мраморирано. По голямата част от телеугоителните стопанства се намират в западните провинции, където се произвежда и по-голяма част от зърното. Един килограм месо се произвежда средно от 2.7-3.0 кг зърно в зависимост от възрастта и породата.

През последните няколко години бързо се развива биологичното месодайно говедовъдство, но все още изостава от темповете на развити на пазара за био продукти в Канада и САЩ.

Японскта порода Вагю, която се слави с най качественото говеждо месо, се отглежда като чистопородна, но намира и все по широко приложение при кръстосване с Ангус.

Цената на продуктите от чистопородно Вагю е около 3 пъти по-висока от тази на Ангус, а месото на кръстоските струва два пити по-скъпо.

  

Маркетингът заема важна част в канадското месодайно говедовъдство. Сертифицираното говеждо се търгува под запазената марка “Canadian Beef.
Потребителите се образоват чрез различни публикации и мероприятия.
Този постер, който дава детаилна представа за маркетинга относно приготвянето на говеждо месо, може да бъде свален в голям формат на следния линк:

Отделните часи на говедото се приготвят по различни начини, представени най общо на следната схема

 

Dry Heat = Суха топлина (печене на скара, тиган или фурна)
Moist Heat = Мокра топлина (варене, задушаване и т.н.)
Не всяко говеждо месо става за стейк.

За общо определян на качеството в Канада се използва следната система в зависимост от мраморираността на месото
А – добро качество
АА – много добро качество
ААА – отлично качество
Prime – изключително качество

Следната графика показва разпределението на количествата по качество за говеждото месо произведено в източна (черен цвят) и западна (червен цвят) Канада през 2016 година

Прайм Риб стейк с качество Prime

Стрип Лойн стейк (в средата) – качество ААА

Качественото говеждо месо трябва да узрее, преди да стане годно за приготвяне чрез печене.
Има два метода на узряване – мокър и сух.
По разпространен и по евтин е мокрият метод, при който месото се опакова във вакумна опаковка и зрее при хладилна температура от 14 до 35 дни, най-често 21 дни.
При сухия метод големи парчета месо зреят в хладлни камери с контролирана ниска влажност на въздуха, понякога и до 100 дни. Узрялото по този метод месо струва доста скъпо заради разхода на енергия, но и поради това, че външния слой (10-15% от месото) става негоден за консумация
Узрял Флат Айрон стейк – качество Prime

Отлично приготвен T-Бон стейк

Приятен Апетит!

Специално за Говедовъд.ею от Канада

Тодор Арбов

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here