Проф. Дойчо Димов за ДНК лабораторията

0
На 9.03.2017 год. в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството бе проведен ден на отворените врати.

Ден на отворените врати в Националната генетична лаборатория – 9.03.2017 год.

Това мероприятие се приветства от говедовъд.ею защото нашият фермер не само трябва да знае, а и да види, ако се наложи и да пипне за да се увери, че се прави нещо за него и той ще има полза от това.
Все пак ние гледаме на животновъдството като на бизнес, а не като на самоцелно отглеждане на животни за получаване на субсидии.
Говедовъд.ею в няколко статии подред разгледа за какво се използват ДНК анализите и съответно с какво могат да са полезни за нашето животновъдство и за фермерите. Определено все още няма визия за какво ще се използва тази скъпа придобивка за животновъдството.
Даващите информация в тази връзка отговорни лица един път казват – за доказване на произход, – след това за породна идентификация, – сега пък за генетични характеристики на местните породи овце и кози.
От цялата тази дандания става ясно, че нямаме точно обоснована програма за работа обоснована на наука, интерес на фермерите и какво е необходимо на контролните органи. Можем да направим заключение, че отново сме на изходна позиция – имаме количество , нямаме качество, /един от законите на миналото/.
В тази връзка ще дадем възможност на всеки, имащ отношение към проблема, да вземе отношение, за да чуем и други компетентни мнения по този въпрос.
Нито имаме време, нито пари да се правят безцелни изследвания без да са в нужда на обществото. Именно сега науката трябва да покаже, че я има и да помогне за правилното използването на лабораторията, /дано от ИАСРЖ се сетят да организират дебат по този въпрос/. В противен случай ще имаме още една бездействаща апаратура, каквито има десетки бездействащи в момента /за други изследвания/.

Говедовъд.ею

Мнение на професор Дойчо Димов по отношение използването на ДНК лабораторията.


Още преди доставката на апаратурата за оборудване на ДНК лаборатория към ИАСРЖ ми направи впечатление, странната идея за използване на апаратурата на ДНК-лабораторията за породна идентификация на селскостопанските животни.
Тази “фикс идея” на бившият ИД на ИАСРЖ беше заявявана и преповтаряна от медиите, поради което бяха “заглушени” бележките и предупрежденията на компетентни в генетичните анализи специалисти в страната, че това на практика е невъзможно.
Иначе, като научна хипотеза би могла да бъде поставяна и развивана. По дефиниция обаче, породата на селскостопанските животни се определя на базата на външни признаци (FAO, 2013). Или казано простичко, не е необходимо провеждането на скъпи генетични анализи за да се определи породата на дадено селскостопанско животно.
В този смисъл първите стъпки на новият ИД но ИАСРЖ за поставянето на приоритет в работата на ДНК лабораторията на ИАСРЖ “графика за вземане на проби кръв за извършване на научни изследвания и генетична характеристика на местните породи овце и кози” е стъпка в грешна посока.
Генетичните изследвания за характеризиране на вътрепородно и междупородно разнообразие на ниво ДНК представляват сложни научно-изследователски задачи, които трябва да бъдат предприемани в рамките на научно изследователски проекти от научно-изследователски звена (университети, научни институти).

Научните изследвания обаче не са присъща дейност на ИАСРЖ.

Налице е тенденция и опасност обособеното звено в ИАСРЖ, т.нар., ДНК лаборатория да заработи, в частен интерес и да се игнорира или да се отложи във времето най-належаща нужда в развъдната практика на овцевъдството и козевъдството в страната, а именно “supervision of parentage” (виж ICAR Recording Guidlines, 2016)

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here