Това са изпразващи клапи.Едната е затворена, а другата- в процес на отваряне. През нея свободно могат да се придвижат и животни, и техника. Тя държи събирателния канал затворен. На клипа се вижда начинът, по който скреперът си я отваря и затваря сам. В дълбочина се виждат двете врати, с които (ако се наложи) достъпът на кравите до клапата може да се ограничи. Тази система обаче може да работи само при условие, че скреперът не е със стоманено въже, а е с верига.

отваряне. През нея свободно могат да се придвижат и животни, и техника. Тя държи събирателния канал затворен. На клипа се вижда начинът, по който скреперът си я отваря и затваря сам. В дълбочина се виждат двете врати, с които (ако се наложи) достъпът на кравите до клапата може да се ограничи. Тази система обаче може да работи само при условие, че скреперът не е със стоманено въже, а е с верига. А скреперът с верига, произвеждан от холандската фирма JOZ, е нещо съвсем различно от всички други предлагани на пазара скрепери.  Ще Ви спомена само, че има система, която гарантира работата му при температура до -300С.

Впуснах се в тези подробности за да Ви покажа, че в една (добре подредена) ферма нещата са взаимно свързани и трябва да се внимава много дали се предлагат голи приказки, или казаното е вярно. Защото търговецът си взема парите, а фермерът, дори без да разбере за това и след години, отново е губещ. За да не се случва това, трябва Вие самите да вниквате в детайлите. Да питате и да анализирате.

Бокса за лежане е изключително важен елемент в една кравеферма. Няма да се спирам тук на това кое го прави толкова важен.Ще Ви обърна внимание само на няколко детайла.

А). Виждате, че дължината на боксовия делител стига до края на леглото, до като при десния е на 25 cm. на вътре. Кое е правилното?

Когато една крава се движи по пътеката в ляво, нейният стомах определя колко в страни от пътеката може да стигне. На лявата снимка тя се ограничава само в рамките на торовата пътека. В дясната същият делител е на 25 cm по- навътре от торовата пътека. При добре направен бокс в бокса кравата само лежи, а не стои права. Това, че над нея ще премине стомах на друга крава не създава никакво напрежение. Зоната за движение практически се разширява общо с 50 cm. (от двете страни на торовата пътека. Това е добре за активните крави.

Б). В предния край на бокса долу ниско на лявата снимка се вижда една носеща делителите метална тръба, монтирана (по визуална преценка) на около 30 cm. над нивото на пода. Тази тръба е на неподходящи място и височина. Това е зоната, в която се намира главата на легналата крава. Ако е по- ниско от 80 cm. над пода, тя ще пречи на движението на главата на кравата при лягане и ставане. Ако е по- високо от 10 cm. ще преяи на кравата, когато иска да опъни крак напред. На дясната снимка виждате бокс, в който няма такова ограничение.

В). На лявата снимка в предния край на леглото няма гръден ограничител. На дясната снимка го виждате. Той е нещо просто – примерно полиетиленова тръба с диаметър 80 – 100 mm. Но е много важен за уюта и чистотата на кравата.  Кравата привиква колко навътре да ляга (когато лежи, тя не иска да има нещо, опряно до гърдите и). Така има достатъчно височина, за да си протегне крака напред, достатъчно място, за да прави съпътстващите ставането махове с главата и в случай, че дефикира легнала, няма да е направила купчинка на мястото, където следващата крава ще  положи вимето си.

С любезното съдействие на:инж. доц. д-р. Стефан Станев

АГРОЕКОН   ООД                                Mob. +359 887 582 684
ул. Милин Камък 23                             e-Mail: s.stanev@agroecon.com
6000 Стара Загора                               web: www.agroecon.com

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here