Административния натиск – до кога ще издържат фермерите

0
 По време на семинара „Среща на върха” и пътуващия семинар „За повече мляко, повече знания” много от фермерите повдигнаха въпроса за административния натиск, който се увеличава с годините, бюрокрацията, несвършващите проверки. Един фермер от Монтана сподели, че през миналата година е проверяван седем пъти.
Михаил Михайлов – изпълнителен директор на НСГБ разказва, какво се случва, че вместо да се облекчат задълженията на фермерите, спрямо администрацията, се случва точно обратното – бюрокрацията се връща. Въпросът е кой печели от това?
Говедовъд.ею

Михаил Михайлов – Това е един много важен въпрос, свързан с работата на фермерите. Именно тези големи изисквания от администрацията сякаш обърнаха истинския смисъл на думата фермер /човек който отглежда животни в случая/ и го направиха ученик, който непрекъснато пише домашна или е на дъската и прави всичко възможно да надхитри учителя. Образно казано, това се случва в момента.
Има ли някой полза от това – че фермера си е оставил животните на произвола, а държавния служител, който не винаги е в час какво проверява, получава пари за неефективен труд. Имаме фермери, които така свикнаха с тази ситуация, че ежедневно са по институциите.
От няколко години НСГБ поставя този въпрос относно бюрокрацията да бъде анализиран, както от журналистите, така и от научните институти. Защото бюрокрацията е част от бизнеса животновъдство с положителните си и негативни страни. Трябва да се знае какъв е ефекта от тези безкрайни проверки, какво време губи фермера да попълва тези сигурно вече над петнадесет тетрадки или формуляри и съответно да се предложат решения за решаване на този проблем.
Правилно фермерите се оплакват от административния натиск. Броят на ЗП се е намалил почти двойно /за животновъдството/, броят на проверяващите се увеличава, регламентите и директивите идват всеки ден. Предстой отваряне мерките за хуманно отношение към говедата, околната среда, защита на потребителите и вероятно още няколко. Ето защо пак повтарям, трябват задълбочени изследвания в тази връзка и след това ефективна промяна.

Отворете Закона за ВМД и вижте колко задължения има фермера, повече от ветеринарните органи за които е написан закона. Отворете последната Наредба 3, вижте колко страници е и колко са задълженията на фермера.

Понеже в България нямаме информация за това, се обърнах към нашите приятели от Саксен-Анхалт, които ми изпратиха материал за бюрокрацията в Германия по отношение животновъдството. След като ги прочетете, ще се успокойте защото там фермерите са подложени на още по-голям натиск. Всъщност това е и разказа на един немски фермер.

„Добре оформените документи са важно нещо, но трябва да се има впредвид и денонощната работата във фермата и с животните.
В нашето ежедневие управлението на фермата играе все по-голям дял от работата. Бюрокрацията все повече се превръща в убиец на време. Трябва да се изготви таблица с това което трябва да се попълва за да имате представа какво трябва да се прави в офиса за да отговорим на изискванията и спецификациите на законодателя или реда в нашата ферма.
Тази работа е все повече и повече, вече и работа за професионалист за който могат да плащат само по-големите компании. На практика, увеличава се непродуктивната работа, а заплащането за това трябва да се осигури от текущото производство. Всяко ново правителство иска да намали бюрокрацията – но това не се случва, става точно обратното, документалните филми се увеличават. За да се демонстрира устойчиво селско стопанство, събирането на данни е много важно. За това аз също съм убеден. Без данни, не може да бъде показано ясно качеството и количеството на продукция, която произвеждаме пред обществото, което гласува да ни бъдат давани не малки помощи. Дядо ми през 1940 год събираше документите си в една кутия за обувки, родителите ми започнаха бизнеса 1968 г. с десет папки с халки, брат ми и аз сега имам цял рафт на стената с папки … и края им не се вижда! Имаме ли нужда от всичко това реално ли е? “

Какви документи трябва да подържа един германски фермер.

Документи продължителност
Счетоводство: Данъчни счетоводни документи с банкови извлечения, данъчните регистри, опис записи, финансови отчети, баланси, входящи и изходящи фактури 10 години
Земеделски дизел: оценки, счетоводна документация 10 години
Сертификати за минималната ЕС = субсидии за малките и средни предприятия (МСП) в ограничена степен 10 години
Храни и безопасност на фуражите
Анализи за здравето на  животните, животински продукти (като мляко), храни, растения, растителни продукти, използвани списъци ГМО, семена или разсад, полици и квитанции за растително-защитни средства, биоциди (като отрова за мишки)

(ГМО = генетично модифицирани организми)

3 – 5 години
проследяемост
Доставки / продажби- документи за животните , хранителни добавки (например доставка, чувал маркери), когато  храни като мляко, зърнени храни, яйца 5 години
реколта
Записи на абсорбацията или освобождаването на течен тор или субстрат биогаз (бележки за доставка, сертификат декларация) 3 години
Записите за използваните препарати за растителна защита 3 години
Тест за пестициди 5 години
хумус 5 години
Наторяване:  стойности,  анализ на тора

съдържание на почвата на минерализиран азот

7 години
Резултатите от анализа на почвата за хумус . 7 години
Ферментация субстрати: резултатите от теста 10 години
Биологичните отпадъци : бележките за доставка на компост и биогаз, резултатите от тестовете на почвите при използването 30 години
Утайки VO:  анализ на утайките 30 години
животновъдство
Констатации за вимето: здраве, протокол от изпитване доилната техника 2 години
 Регистриране на свине, едър рогат добитък, овце, кози; Записите за умрелите  животни. 3 години
Контрол на популацията на животните 3 години
Дажба- протоколи, резултатите от анализа на емисията 3 години
Тестове на стадото: аналитичните резултати, статус 3 години
Записи  за осеменяване 3 години
Ветеринарен лекарствен мониторинг: материална отчетност, заявления и  издадени документи за лекарства 5 години
тестване на мляко (инхибитори, бактерии и т.н. ) 3 години
записи  
 ГМО документация (хранене, животновъдството, семена и т.н.) 5 години
Агроекология 5 години, считано
Самоконтрол на млекодобива 5 години
Управление на качеството на млякото 3 години

 

Говедовъд.ею


ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here