Индия – забраната за клане на крави може да доведе до катастрофа

0
В Индия влиза в сила Закон за забрана клането на крави. Въпросът е къде ще отидат бракуваните и непроизвеждащите мляко крави. Все пак става дума за над 100 мл. говеда.
Всъщност какво място заема Индия по отношение на говедовъдството. Представете си, през 2016 г това е най-големия производител на мляко и за първи път надмина целия ЕС с производство над 144 млн.т мляко.
Към 2016 г според статистиката съществуват 122,5 хил. сдружения за производство на мляко в които членуват 13 милиона фермери.
Кооперативния сектор в бранша млекопреработване притежава 246 завода за преработка на 36,5 мил. литри дневно, което е 37 % от общото производство. Други 50 завода с капацитет 15,3 мил. литра дневно(15,6%) са смесени държавно обществени.
Отчетите за произведеното мляко  показват, че 51,1 % е от биволици, 45,4 % от крави и 3,6 % от кози.

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЯКО В НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА 2016 г – ИНДИЯ

Забраната за клане на крави в Индия, може да доведе до значителни икономически последици. Вероятно е с течение на времето, кравите може да изчезнат напълно от Индия, съобщава The Times DairyNew.

Преброяването на селскостопанските животните в Индия се провежда на всеки пет години.

Какво показват цифрите: От 1997 до 2012 г. броят на кравите в Индия се увеличава с 14 милиона и е в размер до 117 милиона глави. В същото време, броят на млечните крави се е увеличил с 9 милиона и е в размер на 42 милиона глави. Животните за угояване годишно са 66 млн и голяма част от тях се изнасят, а другите се колят в Индия. Тъй като кравите произвеждат мляко след раждането на телето, броят на телета под една година трябва да е приблизително същата, като на броя на млечните крави. Около половината от тях са мъжки, тъй като вероятността от раждането на женско и мъжко теле е приблизително същата.

 В действителност обаче,  броят на женските телета  приблизително съответства на 50%, а  броят на мъжки телета до една година е около 35%. Останалите 15% от мъжки телета са или заклани или са умрели скоро след раждането.Трябва да се отбележи фактът, че кравите дават мляко на възраст от 3 до 10 години. В същото време средната продължителност на живота при кравите е 20-25 години. След като кравата спре да произвежда мляко стопанина я продава. Предполага се, че тези, които купуват такива крави, ги изпращате на клане. Това се вижда от броя на кравите, които са в не-продуктивна възраст – от общия брой, те съставляват само 1-3%. Брой на бикове на възраст над 10 години е около 2% от общото стадо бикове. При липса на клане, броят им трябва да бъде около 50%.

Какво ще се случи след забраната за клане на крави:

  1. Забраната за клане на крави ще се отрази на икономиката на млечната промишленост. Производителите на мляко, няма да могат да се отърват от непроизводствените крави и ще трябва да ги отглеждат до края на живота им.  Тъй като непроизводителните крави ще имат почти същият брой, както и продуктивните, ще се удвой броя на отглежданите крави и закономерно е да се увеличи и цената на млякото.
  2. Всъщност, цената на млякото ще бъде още по-висока, тъй като тя ще расте за да се задоволи търсенето, а оттам и неговата цена. В допълнение, производителя ще се нуждае от повече земя за производство на фураж, вследствие на което Индия ще произвежда по-малко селскостопанска продукция. Цената на тези стоки също ще се увеличи.
  3. Ако през 2012 г. общият брой на едрия рогат добитък е била приблизително 180 милиона главата, заради забраната за клане, до 2027 г броят им ще се увеличи до 360-400 милиона глави.. Това ще бъде огромна тежест върху ресурсите на страната. Най-вероятно производството на краве мляко, просто ще престане да бъде конкурентно и ще се пренасочи върху производството на биволско мляко.
  4. При тази забрана за клане на крави, никой не иска да отглежда крави. Дори и воловете, които се използват в стопанствата, ще бъдат много скъпи за стопанството и ще бъде по-изгодно да се заменят с трактор или бивол.
  5. Това означава, че в действителност , забраната за клане на крави ще доведе до тяхното изчезване .
  6. Разбира се, ако индийското правителство предостави Goshaly ( специални място, където ще се грижат за стари и болни крави), млечната промишленост ще продължи да  използва краве мляко. Но ефектът от увеличението на цените ще остане.

Алтернативата – преминаване към производство на биволско   мляко.

  1. Биволите произвеждат повече мляко от кравите. През 2013-14, от 138 милиона тона мляко, произведено в Индия, 51% идва от водния бивол, 45% – крави.
  2. През 2015  година, Индия изнася 2,4 милиона тона говеждо и телешко месо. Износът на говеждо носи повече приходи от износа на ориз. В същото време,  Министерството на земеделието на САЩ класифицира биволското месо като говеждо месо. От 2011 г. насам индийския износ на биволско месо расте средно с 14% годишно.

С любезното съдействие на г-н Тодор Арбов

Говедовъ.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here