Наредба 2- „Бурята дойде”

0

Получихме сигнали от наши фермери, че става нещо по отношение изпълнение нововъведената Наредба 2. В лабораторията в Хасково вече сутрин имало опашка за доставка на т.н млечни проби за самоконтрол, всъщност какво се случва.

Говедовъд.ею на 10.03.2017г, три дни след влизане в сила на Наредба 2 относно СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ  публикува материала със заглавие- Наредба 2 – „Затишие пред буря”.

Наредба 2 – затишие пред буря. На фокус от чл.1 до чл.10

 Все пак поместваме част от този материал.

” В заглавието не внасяме никакъв „революционен” елемент или подстрекаване за модерните напоследък протести. Всъщност след внимателно прочитане на Наредбата, ще се разбере, че за да произвеждаш вече мляко, ще трябва да се отговаря на много условия и то винаги „подплатени „ с пари. Именно сега ще се види администрацията дали мисли за своите фермери и дали ще им помогни да влязат в „час” или гилотината ще стовари с всичка сила върху и без това останалите малко млечни ферми.
Всъщност такава Наредба трябва да има. Дори много се закъсня с излизането и. Съгласно Регламентите трябва да се произвежда чиста суровина и хората да получават здравословни храни. В крайна сметка сигурно ще има напрежение, но е факт, че Наредбата вече е публикувана и трябва да се изпълнява. За контролните органи това е много лесно, защото те получават пари за това. На обратния полюс са фермерите, те ще трябва пък да дават пари.
Първото нещо което трябва да се знае е, че отговорник за изпълнението на тази Наредба е БАБХ /във всичките и детайли/, а изпълнител е БОХ.
БОХ –  си е чисто и просто в 99% самият фермер.
„Бизнес оператор на храни“ е физическо или юридическо лице, което отговаря за гарантиране на спазването на изискванията на законодателството в областта на хранителната верига в рамките на извършваната от него дейност.”
Веднага след публикуването на този материал в медиите се появи интервю от представител на БАБХ в което се представи,че изпълнението на Наредбата е просто нещо и няма да има проблеми. Оказва се обаче, че това не така, а точно обратното. Усещайки, че става нещо НСГБ и със съгласието на НАММП изпрати писмо с което изказва своите опасения по тези въпроси. Отговорът намираме в напрежението което започва да се нагнетява. Засега се въздържаме от коментари а публикуваме само писмото на организациите.

На 7.03.2016г в ДВ бе публикувана НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ. Същата влиза в сила от  07.03.2017 г. Запознавайки се с окончателния текст на Наредбата, силно сме обезпокоени от практическото изпълнение на заложените по контрола точки.

  • До момента не е решен въпроса с обучението на лицата които ще вземат пробите. Дори представителите на мандрите, които в момента вземат пробите за самоконтрол нямат завършен курс за това.
  • Кога и кои ще провежда това обучение и какви ще са таксите за фермерите.
  • От Наредбата не става ясно кои лаборатории могат да извършват исканите по нея изследвания. Бихме искали да бъдат официално обявени лабораториите които могат да извършват комплексно изследванията по отделните признаци включително и точка на замръзване на млякото
  • През 2016 г на проведеното съвещание в БАБХ относно проверките за качеството на млякото, ни бе казано, че тези ферми които не могат да покрият исканите параметри при официалния контрол, ще се вземат в предвид следващите проби вземани двукратно през месеца  т.н проби за самоконтрол. В тази връзка настояваме резултатите от тези проби да бъдат признати, фермите които са покрили нормативите да бъдат обявени за произвеждащи качествено мляко. За всички останали, които не са изпълнили нормативите по някакви причини да изпълнят изискванията на Наредбата.
  • В момента нямаме информация за таксите, които ще се вземат при самоконтрола, таксите за транспорт и други услуги свързани с изпълнението на Наредбата.
  • Настояваме също по региони да се проведе разяснителна кампания по отношение Наредба 2, в противен случай тя може да се превърне в следващия „гробокопач” на българското млечно говедовъдство.
  • Ще се създаде ли организация за доставка на пробите до лабораториите.
  • За фермерите Наредбата е изключително важна и ако не се осигурят нормални условия за реализирането и отново ще възникне необосновано напрежение свързано с излишни действия и от двете страни.

Уважаеми Господа, през последните години ние винаги сме получавали отговора на нашите въпроси свързани с ветеринарното обслужване на стадата. Разчитаме на Вас, нашите предложения да бъдат приети и заедно изготвим план за действие по отношение контрола на суровото мляко. Задача, изпълнението и която се наблюдава от ЕС.

Следва продължение.

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here