Отчета на козевъдите – не лъч, а слънце

3

Прочитайки отчета на Асоциацията за развъждане на млечните породи кози в България, няма начин да не поздравим екипа на асоциацията и нейния председател Дeан Тодоров. Оказа се, че и в селекцията у нас може да се случи нещо. Обикновено се казва, че когато се увеличава броя на козите, това говори за бедност на населението, защото с няколко кози можеш да изхраниш семейство. Този път не е така. Пазарната ситуация, с много добри изкупни цени за козето мляко и нараснало потребление на козето сирене, а вече и по магазините се продава и кисело мляко, повдигнаха не само самочувствието на козевъдите, а ги и накара да работят „здраво” по един от важните фактори за крачките напред селекцията и развъждането.
Какво показва отчета. То си е направо изпълнение по учебник. Ако имаше и информация за постиженията по отношение на млеконадоя и плодовитостта всичко щеше да си е на мястото /обръщаме се към АРМПК да ни предостави такава информация която да публикуваме/.
Броя на членовете на Асоциацията от 27 през 2011 г. достигна до 327 през 2016 г. отглеждащи общо 72 400 броя кози, /ясно е, че това увеличение на контролираните кози се дължи на схемата за селекция, но контролирането на 30% от козите в страната си е направи постижение./
Броят на чистопородните животни в страната се увеличи с 2033% до 13892 броя, които са вписани в родословната книга спрямо строгите изисквания на Развъдната програма.
Броят на стадата от клас „Национален генофонд“ за 2016 г. е 27 , които обхващат всички млечни породи кози и към които се прилагат особено строги изисквания.
Само през 2016 година са произведени и реализирани 384 качествени чистопородни мъжки разплодници, /като постижение е много добре/. По време на кооперативното стопанство в България се отглеждаха над 400 000 бр кози и производството на пръчове се движеше в рамките на 400 – 500 бр годишно. Увеличаването на  производството на квалитетни пръчове ще има най-голямо влияние в нископродуктивните стада, засега вероятно произведените пръчове се използват в рамките на асоциацията.
За периода 2011-2016 година в страната са произведени и реализирани 5982 чистопородни женски ярета, като допълнително за ремонт в стадата са оставени 9587 броя, именно това е предназначението на високопродуктивните стада – да захранват с разплоден материал тези на по-ниско ниво.  Адмирации за това колеги.
В страната вече съществува пазар за качествени чистопородни животни.
Асоциацията разполага с отлична материално-техническа база, част от които са със съвременно оборудване за извършване на млечни контроли, компютъризирани системи за анализ на млякото, последно поколение автоматизирана система за изследване на соматични клетки в козето мляко, автоматична система за контрол на живото тегло, компютъризирана система за извършване на линейни преценки и екстериорни измервания, нови автомобили и други.  Мълчание и аплодисменти – всъщност, защо мълчание – нека всички асоциации и от другите въдства вземат пример.
От 2016 година Асоциацията разполага с единствената по рода си web-базирана „Интегрирана система за администрация на развъдната дейност“, която многократно увеличи капацитета на служителите и достоверността на информацията.
От 2015 година АРМПК е единствената асоциация, която разполага с лицензиран транспорт за международен и вътрешен превоз на дребни преживни животни, който е на разположение на всички членове.
През 2016г. Асоциацията придоби съвременно оборудване за изкуствено осеменяване на кози, както и съдове за съхранение на замразена семенна течност.
От 2017 г. е осъществен внос на замразена семенна течност от високопродуктивни разплодници, добита във водещи Европейски институти..
Съдействие за разрешаване на множество частни случаи на фермерите.
Още по амбициозни са плановете на Асоциацията:

–  Решение за сключване на споразумение за сътрудничество с Тракийски университет – гр. Стара Загора, относно провеждане на изследвания за установяване и превенция на заболяванията при козите, както и провеждане на съвместни информационни семинари, /един изключително важен въпрос, защото въпреки прилагането с родилни мъки профилактични програми не могат да изиграят ролята си и определено ветеринарния статус във фермите никак не е добре/;
– Приемане на решение за участието на Асоциацията в „Национална овцевъдна асоциация“, както и приемане на предложения за промяна в устава на НОА и името и в „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация“ / Всички заедно можем повече-това е девиза на канадските говедовъди/
– Създаване на експертно-научен съвет по въпросите на селекцията и усъвършенстване на породите към АРМПК.
– Приемане на решение за развитие на Асоциацията чрез изготвяне на развъдни програми .
– Приемане на нов правилник за развъдната дейност.
– Създаване на Национална генетична банка за породите млечни кози.
– Създаване на „Национален център за изкуствено осеменяване на кози“ – добив и съхранение на семенна течност, ембриология и ембриотрансфер.
– Решение за провеждане на изследвания относно броя соматични клетки в козето мляко на национално ниво Определяне на стада за извършване на ДНК изследвания.
– Интегрирана информационна система на АРМПК, предложения за подобряване на функционалностите на мобилното приложение.
И да търсим за какво да се заядем, то няма. Но, все пак би било добре Асоциацията да публикува по детайлни материали за целите и ефекта които се очаква от някои от дейностите и. Например да се детайлизира последната точка от плана- Интегрирана информационна система на АРМПК, предложения за подобряване на функционалностите на мобилното приложение.
Поздравления, адмирации ,а може би и поклон имайки в предвид за състоянието ни по отношение на селекцията като цяло, към председателя на Асоциацията Деан Тодоров, неговия екип и всички козевъди, които изпълняват програмата на асоциацията от говедовъд.ею.  Все пак си е голяма чест „артилерията” на животновъдството да те потупа по гърба.

Информация за козевъдството:

Отглеждани кози в България – последна статистика от 2015 г

Общ брой кози 276 900
Кози майки 229 900
Ярета 37900
Пръчове 8900
Стопанства:
До 10 бр 20380
До 20 бр 1519
До 50 бр 1619
До 100 бр 708
Над 100 бр. 368

Стопанствата от първите две групи са намалели средно с 20%, тези над 100 бр са увеличени с 38%. Факт е вървене към увеличаване броя на козите в стадата и постепенно отпадане на тези които се отглеждат за нуждите на населението.
На фона обаче на всичко хубаво казано досега за козевъдството, резултата от неговата дейност по отношение на млекопроизводството просто е плачевен – произведени за една година от всичките налични по статистика 229000 бр кози майки жалките 39662 тона мляко за 2016 г – пада се средно на коза по 17 кг мляко. Подобна е ситуацията и при закланите животни. Вероятно в скоро време Асоциацията ще се намеси и в бизнеса на своите членове /което също ще бъде похвално/ тези въпроси ще трябва да бъдат решавани.

Пожелаваме все повече такива селекционни „слънца” за нашето животновъдство.

Говедовъд.ею

 

 

 

3 КОМЕНТАРИ

  1. Нищо друго, освен РЕСПЕКТ !!! Без много шум, без много афиширане и кухо рекламиране, козевъдите доказват, че думата “фермер” не е изпразнена от съдържание

  2. Нищо друго, освен РЕСПЕКТ !!! Без много шум, без много афиширане и кухо рекламиране, козевъдите доказват, че думата “фермер” не е изпразнена от съдържание.

  3. Постигнатото е достойно за уважение!!! Аз имам приятели които гледат кози от много години. Станаха членове на асоциацията и стадата им за 3-4 години се промениха неузнаваемо!!! Аз гледам 85 крави но се замислям да ги заменям за кози. Само мога да кажа да саживи и здрави козевъдите и дано и ние някой ден да ги стигнем…

ОСТАВИ КОМЕНТАР