Говедовъдството на Холандия – отчет за 2016 г

0

 Млечните крави на Холандия  са се увеличили до близо 1 750 000  броя в края на 2016 г.  Тези крави дават и рекордното количество мляко от 14.3 милиарда килограма мляко. Това са последните данни от статистиката на Холандия.

Говедовъдните млечни ферми са 17 900  и както вече казахме с 1 750 000 мил. млечни крави.  Средният брой отглеждани крави в едно стадо е нараснало значително през 2016 г., от 89 до 97 крави в едно стопанство. Това означава увеличение с 14%.

Доставка на мляко

С нарастването на броя на млечните крави (1.62 милиона през 2015  год. до почти 1,75 милиона през 2016 г.) е получено и рекордно количество мляко 14.3 милиарда килограма. Това е един милиард кг повече в сравнение с 2015 г. Доставката на мляко през миналата година е и най-голямо в  историята на холандското говедовъдство. Холандия сега произвежда от много по-малко крави, много повече мляко, отколкото при въвеждането на квотите за мляко. Обратно през 1984 г., холандските  млекопроизводители са били 60 200  и са отглеждали  2,5 милиона млечни крави но са отчели 12,7 милиарда килограма мляко. Тогава, средното производство на мляко от крава е било малко над 5000 литра от крава. Сега, средният млеконадои от крава е  8200 кг годишно. Между 2005 и 2016 г., холандските производители  на мляко са  увеличили производството с почти 37%, според статистиката Холандия. По време на млечните квоти производството на мляко беше доста стабилно, което е и логично. В годините 2010 – 2012 производството е около 11.6 милиарда килограма мляко. През 2013 г. започна похода напред и същата година са произведени 12.2 милиарда килограма мляко, и да се увеличи през 2014 г. до 12,4 милиарда килограма. През 2015 г увеличаването стига до 13,3 милиарда килограма. През 2016 г. производството прави още една гигантска стъпка, за да се получат 14.3 милиарда килограма мляко. Обратни са цифрите за броя на фермите. При броят на млечните ферми е налице тенденция на спад от 1980 г. насам. В периода 1980 – 2016 броят на стопанствата с млечни крави от 49,300 е паднал до малко под 18 000. През 1984 г. средният брой крави отглеждани в една ферма е бил 35, за да стигне през 2000 г до 51 броя и през 2016 г е вече 97.

По-големите компании увеличават броя на отглежданите крави и в топ 100, стоте най-големи производители са отглеждали средно по 493 крави през 2016. Преди десет години, 100-те най-големи ферми отглеждаха  средно по  288 млечни крави.

Средната площ  обработвана от тези компании се е увеличила  до 213 хектара през 2016 г. През последното десетилетие, броят на млечните крави отглеждани на хектар е  от 1,6 до 2,3 единици. Източник  Gineke Mons

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here