БАБХ се активизира

0

БАБХ проведе среща с НСОРБ и Столична община за обсъждане на изискванията и задълженията за идентификация и транспорт на животни
Точно навреме БАБХ проведе тази среща с общините. Времето на летящите приносители на зарази дойде и трябва да се вземат мерки. Все още всеки български животновъд изтръпва, като си спомни какво е преживял миналата година- ваксинации, дезинфекции, влизане със затворени очи в обора и др. Няма тайна,че една от причините за разнасянето на заболяванията е именно неконтролируемото движени на животни, което означава липса на маркировка, невъзможност за проследяемост, липса на преглед от ветеринарен лекар и много пъти в такива случай, тези хитрости след това се заплащат от коректните животновъди. Ние ще поискаме изнесените материали пред общините, защото правилата на „играта” трябва да се знаят не само от налагащите санкции и контролните органи, а и тези които ги изпълняват. Убедени сме, че голям брои фермери не знаят детайлно тези изисквания. Ще помолим БАБХ да ни бъдат предоставени материалите за да запознаем нашите читатели и фермери.
Говедовъд.ею 

На 03.05.2017 г. беше проведена съвместна среща между представители на Българската агенция по безопасност на храните, Националното сдружение на общините в Република България, Столична община и Областна дирекция по безопасност на храните – София град. На инициираната от БАБХ среща се обсъдиха следните въпроси:

  • реда и начина за идентификацията на еднокопитните животни и предприемане на мерки за недопускане придвижването на неидентифицирани животни, както и за транспортиране на еднокопитни без документи за движение и идентификационен документ – паспорт;
  • последващи действия и алтернативи в случаи на установени животни с неизяснен произход и собственост;
  • контрол на регистрираните пазари за живи животни и предприемане на мерки по недопускане на провеждане на нерегламентирани пазари;
  • транспортиране на живи животни до регистрирани пазари само с одобрени транспортни средства;
  • предприемане на мерки по осигуряване спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспорт и в пазарите за живи животни;
  • реда и начина за идентификация на домашните любимци и контрол на регистрацията им в общините;
  • възможност за предоставяне на общините на достъп до информацията за домашните любимци в Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ – ВетИС;
  • други актуални въпроси.

Припомняме, че изискванията относно идентификацията на животните, придвижването и транспортирането им, както и за хуманното отношение към животните, включително и по време на транспорт съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е отговорност на стопаните на животните.

Също така, съгласно ЗВД органите на местната власт – кметовете и кметските наместници следва да недопускат до общински пасища и места за водопой на животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, както и да не допускат свободно движение на животни по улиците на населените места;

На срещата бяха обсъдени и възможности за промяна на ЗВД, Наредба № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни, Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти, както и на съответните общински наредби,регламентиращи реда и начина за отглеждане на животни на територията на общината.

По време на срещата бяха определени и бъдещи стъпки на взаимодействие.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here