Нодуларния дерматит стопиран /засега/

0

Получихме въпрос от наша читателка от Твърдица
Ганка Балчева: „Кога ще започне ваксинацията против нодуларен дерматит и продължава ли да има разпостранение на това заболяване у нас и в Европа”.

НСГБ още през месец февруари изпрати писмо до БАБХ за предприемане действия за приключване ваксинациите до края на април за да се избегнат горещините и намалят загубите на продукция. Така или иначе, минавайки през вечните извинения за обществените поръчки , намери се ваксина и самото ваксиниране вече е към приключване. Нормално е да се намали продуктивността на животните, имаме такава информация, млякото пада с десетина процента през първите дни, но ваксината се понася добре поради все още хладното време. Да му мислим какво ще става след ваксинирането против Син език което предстой.
Говедовъд.ею

На първия въпрос поместваме отговора на д-р Дамян Илиев:
– По отношение профилактика и предпазване на поголовието от Заразен нодуларен дерматит, БАБХ е закупила от Унгария 200 дози ваксина, с които ще бъдат ваксинирани всички преживни животни във ферми по протежение на южната и западната граница на страната. За ваксинация на животните във вътрешността, агенцията предвижда закупуване на допълнителен брой ваксини. Ваксинираните животни не могат да бъдат транспортирани в рамките на 28 дни след ваксинацията. По изключение, може да се извърши транспорт до кланица преди изтичане на срока, само по неотложни причини. Трябва да се знае, че ветеринарномедицинското свидетелство за транспорт на животни се издава от официален ветеринарен лекар. БАБХ прави постъпление за промяна и възможност свидетелството да се издава от регистриран лекар, но към момента това предложение е в процес на приемане.

На втория въпрос ви отговаряме, като поместваме една публикация появила се на 5.05.2017г в холандската преса .
Масивната ваксинация на добитъка срещу “нодуларен дерматит” в Югоизточна Европа през 2016 г забави разпространението на болестта. Това е основният извод от епидемиологичния анализ, извършен от Европейския орган за безопасност на храните, ЕОБХ, в сътрудничество с държавите, засегнати от болестта. Този доклад потвърждава научното становище на ЕОБХ публикуван през август 2016 г., в който се препоръчва ваксинация, за да се намалеят случаите на “нодуларен дерматит” в тези страни, които вече са засегнати или застрашени и това са най-вече страните разположени в Югоизточна Европа.
“Въпреки трудната епидемиологичната ситуация, всички страни, участваха с високо ниво на ангажираност и сътрудничество по отношение на информацията”, заяви Алесандро Броглиа, ветеринарен лекар на EFSA. Голямата гъстота и високите температури, присъствието на насекомите, които предават увеличението на заболяване, са сред факторите, отговорни за разпространението на болестта. Експертите са направили препоръки за подобряване предпазването от болестта, при събирането и анализа на данни. Те също така препоръчват лабораторно потвърждение на съмнителните случаи при ваксинирани животни, да се разграничават различните патогенни щамове.
Заразения нодуларен дерматит е заразно вирусно заболяване на едрия рогат добитък, причинено от вирус.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-НОДУЛАРНИЯТ ДЕРМАТИТ В ДЕЙСТВИЕ И ПРЕЗ ЗИМАТА

Вероятно болестта понякога се разпространява и от хората. Тя причинява големи икономически загуби на икономиката на фермите и е фатална за животните. Заболяването  се характеризира с кожни възли. След като се появи в Турция през 2013 г., вирусът се разпространява през Югоизточна Европа. През 2016 г  заболяването се открива в седем европейски страни – Гърция, България ,Македония, Сърбия, Албания, Черна гора и Косово. ЕrikColenbrander

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here