Минимална помощ за овцевъдите….

0

Румънските  земеделските производители – овцевъди ще получат минималната помощ до 15000 евро за период от три години за продажба на вълна. Тази субсидия е включена в проект за решение на правителството, публикувано в сряда, 17 май 2017 год. Помощ могат да получат овцевъди, физически лица, работещи на свободна практика, отделни предприятия и семейни предприятия, овцевъди юридически лица отглеждащи овце и имащи необходимите документи.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

а) да са регистрирани в Националния регистър и фермите да са одобрени със Заповед на Националната ветеринарна служба .
б) да се докаже количеството вълната за кандидатстване за подкрепа, предадена в събирателен център или за обработка .Размерът на субсидията която се отпуска на бенефициентите е 1лея/о.43лв/за кг вълна. Общият размер на минималната помощ не може да надвишава 15 000 евро по време на трите финансови години, по време на текущата финансова година и предходните две години. Помощта се осигурява от държавния бюджет в рамките на одобрените бюджетни разпоредби за тази цел. Заявлението трябва да включва броя на отглежданите животни и очакваното количество вълна за продажба. Земеделските производители ще могат да кандидатстват за включване в програмата с влизането в сила на решението. За сега, има само проект за решения, представен за обществено обсъждане.
Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here