БАБХ – Наредба 2- вземане на проби

2
След старта на Наредба 2 и получилите се затруднения за фермерите по изпълнението и, Националния съюз на говедовъдите в България /НСГБ/, изпрати писмо до БАБХ в което зададе конкретни въпроси по отношение:
– начина на вземане на контролните проби;
– съхранение;
– транспортиране;
– методика на изследване;
– такси за услугата;
Както много пъти сме казвали досега, БАБХ винаги е отговаряла на нашите писма и сега получихме отговор на поставените от нас въпроси. Публикуваме пълния текст на двете писма с въпросите и отговорите.  Задължително е всеки фермер да се запознае с текста и се стреми да изпълнява дадените указания. В писмото се цитира работата на лабораторията в Хасково, но дейността на тази в София е идентична. Единствено не знаем дните определени за предаване на пробите.
М.Михайлов – ИД на НСГБ

                                          Национален Съюз на Говедовъдите в България

Изх.№30 / 02.05.2017г

До БАБХ-гр.София

Уважаеми господа,

Във връзка изпълнение Наредба 2, в частта си вземане и доставяне на млечни проби в лабораторията в гр. Хасково, възникнаха много въпроси. Отговори на тях засега получаваме неофициално от ветеринарни лекари /официални и практикуващи/, наши фермери които са били в лабораторията и по телефона.
Смятаме, че това е несериозно, нашите фермери трябва да знаят какво да правят и да не хабят енергия за безсмислени разговори по телефоните или с колегите си.
Между другото нещата по изпълнението на Наредбата се задълбочават, защото днес /пак по телефона/ разбрахме, че консерванта има действие само 24 часа, което на практика обрича пълен провал за фермера.
Ето защо, настояваме писмено да бъдем запознати с реда по който работи лабораторията – работно време, начин на приемане на пробите, използването на консервант, снабдяването със стерилни шишета и пипети, етикиране на пробите, начин на вземане на пробите /никой в България още не е завършил курса за пробовземачи/, срокове между двете самоконтроли, в колко шишенца да се насипва проверяемото мляко за различните показатели, ако искате дори и начина на плащане. Как фермерите ще научават резултатите от изследванията.
Тази инструкция ни е необходима да запознаем нашите фермери какво трябва да правят за да могат да сведат до минимум грешките и да не губят време повече отколкото е необходимо за това.
Ние сме запознати, че през следващите дни ще има пет семинара в тази връзка. Ясно е, че не могат да присъстват всичките 7-800 фермери и това е начина да бъдат запознати – чрез нашите структури, нашите пощи и сайта с които разполагаме.
Тези ни съвместни действия ще помогнат за разсейване /отчасти/ на създалото се напрежение в момента и ако не се направи нещо е възможно да имаме нови фермерски протести.

С поздрав и ползотворна съвместна работа:
Михаил Михайлов- изпълнителен директор на НСГБ

 

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here