Румъния и България-вървим по един път

0

Двете страни заедно станаха членки на ЕО. Заедно преодоляват всички бариери сложени от първите държави. Не може да мине само едната държава, трябва двете заедно. И там нещата по земеделието не са цъфнали и завързали. И там имат нашите проблеми. Но , през последните години пътувайки из Румъния, не може да не направи впечатление картината която се вижда, а именно новото квалитетно земеделие /поне за растениевъдството/.  Какво е новото през последните дни в животновъдството на Румъния:

1. Земеделските производители ще получат нова финансова подкрепа! Тя ще бъде за един сектор, който до този момент не е бил субсидирани.
Министерството на земеделието планира значителна субсидия за фермите,които произвеждат малки прасета, предвидени за угояване. В момента, свиневъдните фермери купуват прасенца и внасят от Германия, Великобритания и Холандия. От една страна, земеделските производители купуват от чужди ферми прасета, защото те са сигурни, че купуват здрави прасенца, от друга страна, животновъдни ферми в Румъния в момента не са субсидирани по никакъв начин и производството на малки прасета е много малко.
Следващата година ще се прибегне до пряка подкрепа на румънските свиневъди за да се намали вноса. Това предложение обаче очаква одобрение то ЕС, вече е одобрено от местните власти.

2. Румънските фермери вече няма да мълчат! Те ще се разкрият нагласени търгове за отдаване под наем на пасища, като злоупотребите са там, където кметът се смята за господар на селото. В някои села животните няма къде да пасат, докато има такива бизнесмени, които правят малко състояние без да отглеждат животни. Това което се случва с пасищата в Румъния е скандално! Субсидиите за хиляди евро вълнуват въображението и изобретателността на “бизнесмените” и младите нахакани момчета.
Асоциацията на животновъдите планира да създаде правен отдел, който може да осигури минимални юридически съвети за фермерите, които се нуждаят от тази услуга. Тази година земеделските производители в планините трябва да имат най-малко 5 крави. Това трябва да се промени, защото в Румъния има драматичен спад в говедовъдните стопанства, особено в малките домакинства, т.е. тези, които са поставени “на вятъра”, които за тях духа във всички посоки. Липсата на пазари води до ниски цена за месо или мляко, трудност за финансиране, което води до ограничаване или прекратяване на дейността на много малки фермери./АЖР/

3. От около 850 000 земеделски стопанства в Румъния, които искат субсидии. Агенция за плащания и интервенция е обявила, че максимум 60 000 от тях са регистрираните и плащат данъци. Овцевъдите имат в това отношение най-висок процент, 92% от тях отказват да работят по правилата и по този начин само 8% от овцевъдите ще получат субсидии.

 “Ние се нуждаем, от една страна, финансирането да се насочи в по-голяма степен към малките земеделски производители, за да станат те по-конкурентни, защото големите ферми произвеждат голямо количество продукция, което е предпоставка за преговаряне на конкурентни цени, а малките земеделски производители могат да купуват суровините с 20-30% по-скъпо и продават на по-ниски цени, което води до по-малките им печалби” – казва Емил Флориан Думитру, председател на федерация Pro Агро.

4. Субсидия, която дава глътка кислород на фермерите в планината!
Един от критериите за допустимост се промени в закона за млечни крави в планинските райони за кампанията през 2017 г. Тази година земеделските производители в планините трябва да имат най-малко 5 броя млечни крави, за да могат да получат субсидия. 3419 земеделски производители в необлагодетелстваните  и планинските райони ще бъдат обвързани с производството за подпомагане кравето мляко. Броят на кравите за подпомагане в тези райони е 21 929. С този акт броят на фермите за подпомагане става 10924, а броят на млечните крави за подпомагане става 149 602 глави.
Всички земеделски производители, включително и на новите участници в схемата за обвързано плащане имат следните задължения:
Доказателство за валидността на фермата, всички животни да имат маркировка на ушите, доенето да е машинно и да се прилага изкуствено осеменяване или признат от асоциацията бик.  Земеделските производители трябва създават възможност за контрол и достъп на контролните органи до фермата си и до животните, които отглеждат.

Използвани са материали от бюлетина на  Министерството на Земеделието  на Румъния.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here